« DzA 20:35 Dzieje Apostolskie 20:36 DzA 20:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A to wyrzekszy klęknąwszy na kolana swe, ze wszemi temi modlił się.
2.WUJEK.1923A gdy to rzekł, klęknąwszy na kolana swe, modlił się z nimi wszystkimi.
3.RAKOW.NTA gdy to rzekł, klęknąwszy na kolana swe, z nimi wszytkimi modlił się.
4.GDAŃSKA.1881A to powiedziawszy, klęknął na kolana swoje i modlił się z nimi wszystkimi.
5.GDAŃSKA.2017Po tych słowach ukląkł i modlił się z nimi wszystkimi.
6.JACZEWSKISkończywszy Paweł tę mowę, padł na kolana, i wspólnie z całem zgromadzeniem począł się modlić.
7.SZCZEPAŃSKIA po tych słowach padł na swe kolana i modlił się z nimi wszystkimi.
8.DĄBR.WUL.1973A to powiedziawszy padł na kolana i modlił się z nimi wszystkimi.
9.DĄBR.GR.1961A to powiedziawszy, padł na kolana i modlił się z nimi wszystkimi.
10.TYSIĄCL.WYD5Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem z nimi wszystkimi.
11.BRYTYJKAA to powiedziawszy, padł na kolana swoje wraz z nimi wszystkimi i modlił się.
12.POZNAŃSKAGdy wypowiedział te słowa, upadł na kolana i ze wszystkimi razem się modlił.
13.WARSZ.PRASKAPowiedziawszy to upadł na kolana i modlił się razem ze wszystkimi.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To powiedział oraz uklęknął na swe kolana i razem z nimi wszystkimi się pomodlił.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy skończył mówić, zgiął wraz z nimi wszystkimi kolana i modlił się.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy to powiedział, padł na swoje kolana i pomodlił się z nimi wszystkimi.