« DzA 21:30 Dzieje Apostolskie 21:31 DzA 21:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy go szukali zabić, przyszła wieść do Hetmana roty, iż się strwożył wszytek Jeruzalem.
2.WUJEK.1923A gdy się starali zabić go, dano znać Tysiącznikowi, iż się wzruszyło wszystko Jeruzalem.
3.RAKOW.NTA gdy szukali jakoby go zabić, wstąpiła wieść do Rotmistrza nad rotą, że się zamieszało wszytko Jeruzalem.
4.GDAŃSKA.1881A gdy się starali, jakoby go zabili, dano znać hetmanowi wojska, iż się wzruszyło wszystko Jeruzalem.
5.GDAŃSKA.2017A gdy usiłowali go zabić, dano znać dowódcy oddziału, że cała Jerozolima jest wzburzona.
6.JACZEWSKIGdy już gotowano się go zabić, dano znać trybunowi kohorty, że w mieście jest rozruch.
7.SZCZEPAŃSKIGdy zaś usiłowali go zabić, doszła wieść do trybuna kohorty, że całe Jeruzalem wzburzone.
8.DĄBR.WUL.1973A gdy go usiłowali zabić, doniesiono trybunowi kohorty o wzburzeniu całego Jeruzalem.
9.DĄBR.GR.1961A gdy usiłowali go zabić, doniesiono trybunowi kohorty, że wzburzona jest cała Jerozolima.
10.TYSIĄCL.WYD5Gdy usiłowali go zabić, doszła do trybuna kohorty wiadomość, że całe Jeruzalem jest wzburzone.
11.BRYTYJKAA gdy się szykowali, aby go zabić, doszła do dowódcy kohorty wieść, że jest wzburzona cała Jerozolima.
12.POZNAŃSKAGdy oni usiłowali go zabić, do trybuna kohorty doszła wieść, że w całej Jerozolimie jest ogromne zamieszanie.
13.WARSZ.PRASKAA kiedy doszło do tego, że miano go zabić, trybun dowiedział się, że rozruchy objęły całą Jerozolimę.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy żądali by go zabić, poszła wiadomość do tysiącznika kohorty, że została wzburzona cała Jerozolima.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITChciano go zabić, gdy dowódca kohorty otrzymał wiadomość, że w Jerozolimie wrze.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy usiłowali go zabić, doszła wieść do dowódcy kohorty, że wzburzona jest cała Jerozolima;