« DzA 23:29 Dzieje Apostolskie 23:30 DzA 23:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(23:29) A gdy mi powiedziano o podsadzie, która miała być na (tego) męża zaraz odesłałem ji do ciebie, opowiedziawszy i żałobnikom, (aby) jeśliby co przeciw niemu (mieli) przed tobą mówili. Zdrów bądź.
2.WUJEK.1923A gdy mi oznajmiono o zdradzie, którą mu byli nagotowali, posłałem go do ciebie, opowiedziawszy téż tym, co nań skarżyli, aby przed tobą mówili. Miéj się dobrze.
3.RAKOW.NTA iż oznajmiono mi o zasadce, która przeciw temu mężowi miała być od Żydów, zarazem wyprawiłem go do ciebie; opowiedziawszy też oskarżycielom, aby mówili to, coby przeciw niemu mieli, przed tobą. Miej się dobrze.
4.GDAŃSKA.1881A gdy mi powiedziano o zasadzce, którą mieli uczynić Żydzi na tego męża, zarazem go posłał do ciebie, opowiedziawszy też tym, co nań skarżyli, aby przed tobą mówili to, co by przeciwko niemu mieli. Miej się dobrze.
5.GDAŃSKA.2017A gdy mi powiedziano o zasadzce, którą na niego przygotowali Żydzi, natychmiast wysłałem go do ciebie, a jego oskarżycielom nakazałem, żeby przed tobą stawiali zarzuty wobec niego. Bądź zdrów!
6.JACZEWSKIDowiedziawszy się, że czynią nań zasadzki, odsełam ci go, a zarazem zawiadamiam oskarżycielów jego, by wobec ciebie popierali swą skargę. Racz przyjąć wyrazy czci i poważania".
7.SZCZEPAŃSKIGdy mi jednak doniesiono o zasadzkach, jakie mu gotują, wysłałem go do ciebie, doniósłszy też i oskarżycielom, aby przed tobą dochodzili sprawy. Bywaj zdrów!
8.DĄBR.WUL.1973A gdy mi doniesiono o zasadzce, jaką mu zgotowano, wysłałem go do ciebie, powiadamiając oskarżycieli, aby przed tobą wytoczyli sprawę. Bądź zdrów!
9.DĄBR.GR.1961A gdy mi doniesiono o zasadzce, jaka miała być przygotowana na tego człowieka, wysłałem go niezwłocznie do ciebie, powiadamiając oskarżycieli, aby przed tobą wytoczyli sprawę przeciwko niemu. Bądź zdrów!
10.TYSIĄCL.WYD5Kiedy mi doniesiono o zasadzce na tego człowieka, wysłałem go natychmiast do ciebie, zawiadamiając oskarżycieli, aby przed tobą wytoczyli sprawę przeciwko niemu. Bądź zdrów!
11.BRYTYJKAA gdy mi doniesiono, że się przygotowuje zamach na tego męża, natychmiast wysłałem go do ciebie, a oskarżycieli powiadomiłem, aby przed tobą powiedzieli, co mają przeciwko niemu.
12.POZNAŃSKAA gdy mi doniesiono, że przygotowano na niego zamach, wysłałem go do ciebie i powiadomiłem oskarżycieli, by tobie powiedzieli, co mają przeciwko niemu.
13.WARSZ.PRASKADlatego też, gdy mi doniesiono o spisku na życie owego człowieka, wysłałem go natychmiast do ciebie, dając równocześnie oskarżycielom polecenie, żeby przed tobą wytoczyli przeciwko niemu sprawę. Bądź zdrów!
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy została mi wyjawiona zmowa, którą Żydzi mieli zamiar uczynić względem tego męża, natychmiast posłałem go do ciebie oraz poleciłem oskarżycielom, by przed tobą mówili przeciw niemu. Bądź zdrowy!
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy mi doniesiono, że urządzają na niego zasadzkę, natychmiast wysłałem go do ciebie, a oskarżycieli powiadomiłem, aby tobie przedłożyli, co mają przeciwko niemu.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy mi doniesiono o zasadzce, którą zamierzali uczynić Żydzi na tego człowieka, natychmiast posłałem go do ciebie, nakazując oskarżycielom, aby przed tobą powiedzieli, co mają przeciwko niemu. Bądź zdrów.