« DzA 23:32 Dzieje Apostolskie 23:33 DzA 23:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(23:32) A oni wszedszy do Cezaryej, i oddawszy list Staroście, postawili i Pawła przedeń.
2.WUJEK.1923Którzy wjechawszy do Cezaryi a oddawszy list staroście, postawili przed nim i Pawła.
3.RAKOW.NTKtórzy wjechawszy do Cezaryey i oddawszy list Staroście, postawili i Pawła przed nim.
4.GDAŃSKA.1881Którzy przyjechawszy do Cezaryi, a oddawszy list staroście, stawili przed nim i Pawła.
5.GDAŃSKA.2017Tamci przyjechali do Cezarei, oddali list namiestnikowi i stawili przed nim Pawła.
6.JACZEWSKIPo przybyciu do Cezarei, Naczelnik oddziału oddał list Prezesowi i stawił przed nim Pawła.
7.SZCZEPAŃSKICi zaś, po przybyciu do Cezarei, oddali list namiestnikowi i stawili przed nim i Pawła.
8.DĄBR.WUL.1973Tamci przybywszy do Cezarei oddali namiestnikowi list i stawili przed nim Pawła.
9.DĄBR.GR.1961Tamci przybywszy do Cezarei oddali namiestnikowi list i stawili przed nim Pawła.
10.TYSIĄCL.WYD5Tamci przybyli do Cezarei, oddali list namiestnikowi i stawili przed nim Pawła.
11.BRYTYJKACi, przybywszy do Cezarei, oddali list namiestnikowi i przekazali mu też Pawła.
12.POZNAŃSKATamci zaś przybyli do Cezarei, oddali list namiestnikowi i przekazali mu Pawła.
13.WARSZ.PRASKATamci zaś, przybywszy do Cezarei, list wręczyli namiestnikowi i stawili przed nim Pawła.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem weszli do Cezarei, oddali list namiestnikowi oraz pozostawili przy nim i Pawła.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJezdni natomiast przybyli do Cezarei, oddali list namiestnikowi i dostawili mu Pawła.
16.TOR.NOWE.PRZ.Tamci, gdy przybyli do Cezarei, oddali list namiestnikowi i stawili przed nim Pawła.