« DzA 28:12 Dzieje Apostolskie 28:13 DzA 28:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ztąd około idąc przyszliśmy do Regiona. A po jednem dniu, gdy powionął południowy wiatr, wtórego (dnia) przyszliśmy do Potyolów.
2.WUJEK.1923Zkąd objechawszy, przybyliśmy do Rhegium, a po jednym dniu, gdy wiał wiatr południowy, wtórego dnia przypłynęliśmy do Puteolów.
3.RAKOW.NTStąd przeprawując się mimo, przyszliśmy do Rhegium; a po jednym dniu, gdy przyszedł wiatr południowy, wtórego dnia przyszliśmy do Potyolów.
4.GDAŃSKA.1881A stamtąd płynąc kołem, przybyliśmy do Regijum, a po jednym dniu, gdy powstał wiatr południowy, wtórego dnia płynęliśmy do Puteolów.
5.GDAŃSKA.2017Stamtąd, płynąc łukiem, dotarliśmy do Regium. Po upływie jednego dnia, gdy powiał wiatr południowy, nazajutrz przypłynęliśmy do Puteoli.
6.JACZEWSKIztąd odpłynęliśmy do Regium, a nazajutrz przy wietrze południowym przybiliśmy do Puteolów,
7.SZCZEPAŃSKIStąd opływając brzegi, dostaliśmy się do Regium; a gdy po jednym dniu zerwał się wiatr południowy, przybyliśmy już na drugi dzień do Puteoli,
8.MARIAWICIStąd objeżdżając, przyjechaliśmy do Rhegium, a po jednym dniu, gdy wiał z południa wiatr, drugiego dnia przybiegliśmy do Puteolów,
9.DĄBR.WUL.1973Stąd jadąc wzdłuż wybrzeża przybyliśmy do Regium, a nazajutrz, skoro powiał wiatr południowy, w jeden dzień przybyliśmy do Puteoli.
10.DĄBR.GR.1961Stąd jadąc wzdłuż wybrzeża przybyliśmy do Regium, a gdy po upływie dnia powiał wiatr południowy, dnia następnego dotarliśmy do Puteoli.
11.TYSIĄCL.WYD5Stąd płynąc wzdłuż wybrzeża, dotarliśmy do Regium i po jednym dniu, gdy powiał wiatr południowy, nazajutrz przybyliśmy do Puteoli.
12.BRYTYJKAStąd płynąc wzdłuż wybrzeża, dotarliśmy do Regium. A gdy po upływie jednego dnia powiał wiatr południowy, przybyliśmy następnego dnia do Puteoli.
13.POZNAŃSKAstąd, płynąc wzdłuż wybrzeży, dotarliśmy do Regium i po upływie jednego dnia, gdy zerwał się wiatr południowy, na drugi dzień przybyliśmy do Puteoli.
14.WARSZ.PRASKAPłynąc stamtąd wzdłuż wybrzeża, dotarliśmy do Regium. Po kolejnym dniu podróży, gdy powiał wiatr od południa, dopłynęliśmy do Puteoli,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Stąd, płynąc wokoło, przybyliśmy do Regium. A po jednym dniu, gdy nastał wiatr południowy, na drugi dzień przypłynęliśmy do Puteoli.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITStamtąd, po podniesieniu kotwicy, dotarliśmy do Regium. A gdy po upływie dnia powiał wiatr południowy, w dniu następnym przybyliśmy do Puteoli.
17.TOR.PRZ.A stamtąd, trzymając się brzegu, przybyliśmy do Regium, a gdy po upływie jednego dnia, nastał południowy wiatr, na drugi dzień przybyliśmy do Puteoli,