« DzA 28:5 Dzieje Apostolskie 28:6 DzA 28:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A oni mnimali żeby miał opuchnąć, albo zaraz paść umarszy. A gdy długo czekali a baczyli że mu nic szkodliwego nie działo się, odmieniwszy się mówili ji być Bogiem.
2.WUJEK.1923Lecz oni mniemali, żeby miał opuchnąć i nagle upaść i umrzeć. A gdy długo czekali i widzieli, że go nic złego nie potkało, odmieniwszy się mówili, iż jest bogiem.
3.RAKOW.NTA oni czekali że miał opuchnąć, abo upaść nagle umarłym. A gdy długo oni czekali, i widzieli iż się mu nic przeciwego nie sstało, odmieniwszy się, powiedali Bogiem go być.
4.GDAŃSKA.1881A oni czekali, żeby opuchł albo nagle upadłszy umarł; a gdy tego długo czekali, a widzieli, iż mu się nic złego nie stało, odmieniwszy się, mówili, że jest Bogiem.
5.GDAŃSKA.2017A oni oczekiwali, że spuchnie albo nagle padnie martwy. Lecz gdy długo czekali i widzieli, że nic złego mu się nie stało, zmienili zdanie i mówili, że jest bogiem.
6.JACZEWSKIOni mniemali, że Paweł spuchnie, padnie i umrze; a gdy widzieli, że przez długi czas nic go podobnego nie spotyka, zmienili swe zdanie i mówili, że Bogiem jest on.
7.SZCZEPAŃSKIOni zaś sądzili, że dostanie zgorzeliny, nagle padnie i umrze. Gdy więc długo czekali, i widzieli, że go nic złego nie spotkało, zmienili zdanie, mówiąc, że jest bogiem.
8.MARIAWICIA oni mniemali, że spuchnie i nagle upadłszy umrze. A gdy na to długo czekali, widząc, że mu się nic złego nie stało, zmieniwszy się, mówili, że jest Bogiem.
9.DĄBR.WUL.1973Oni wszakże sądzili, że opuchnie i nagle padnie trupem. Lecz gdy długo czekali i widzieli, że nic mu się złego nie stało, zmieniwszy zdanie mówili, że jest bogiem.
10.DĄBR.GR.1961Oni wszakże sądzili, że opuchnie, albo że nagle padnie trupem. Lecz gdy długo czekali i widzieli, że nic mu się złego nie stało, zmieniwszy zdanie, mówili, że jest bogiem.
11.TYSIĄCL.WYD5Tamci spodziewali się, że opuchnie albo nagle padnie trupem. Lecz gdy długo czekali i widzieli, że nie stało mu się nic złego, zmieniwszy zdanie, mówili, że jest bogiem.
12.BRYTYJKAOni zaś oczekiwali, że spuchnie lub zaraz trupem padnie. Ale gdy długo czekali i widzieli, że nic nadzwyczajnego z nim się nie dzieje, zmienili zdanie i mówili, że jest bogiem.
13.POZNAŃSKALudzie zaś spodziewali się, że albo zaraz spuchnie, albo też trupem padnie; ale gdy długo czekali i widzieli, że nic osobliwego nie zaszło, zmienili zdanie i mówili, że jest bogiem.
14.WARSZ.PRASKATamci myśleli, że spuchnie albo że w ogóle zaraz padnie trupem. Czekali jednak dość długo, a gdy stwierdzili, że nie stało się nic złego, zmienili zdanie i poczęli mówić, że jest bogiem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś oni oczekiwali, że ma on opuchnąć, albo nagle paść martwym. A kiedy długo czekali i ujrzeli, że nic mu się złego nie stało, zmienili zdanie i mówili, że on jest bogiem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOni tymczasem oczekiwali, że spuchnie lub zaraz padnie trupem. Ale gdy długo czekali i nie zauważyli, by działo się z nim coś podejrzanego, zmienili zdanie - stwierdzili, że jest bogiem.
17.TOR.PRZ.A oni oczekiwali, że spuchnie albo nagle upadnie martwy; lecz gdy długo na to czekali, a widzieli, że nic złego mu się nie stało, zmienili zdanie i mówili, że jest bogiem.