« DzA 28:7 Dzieje Apostolskie 28:8 DzA 28:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Trafiło się lepak że ociec Popliow gorączką i biegunką chorując leżał, do którego Paweł wszedszy i modliwszy się włożywszy nań ręce, uzdrowił go.
2.WUJEK.1923I trafiło się, że ojciec Publiuszów leżał gorączką i biegunką zjęty; do którego gdy wszedł Paweł i modlitwę uczynił i włożył nań ręce, uzdrowił go.
3.RAKOW.NTA sstało się że Ociec Popliusów gorączkami i biegunką zięty leżał; do którego Paweł wszedszy, i modliwszy się, włożywszy ręce nań, uzdrowił go.
4.GDAŃSKA.1881I stało się, że ojciec onego Publijusza, mając gorączkę i biegunkę, leżał; do którego Paweł wszedłszy modlił się, a włożywszy nań ręce uzdrowił go.
5.GDAŃSKA.2017A ojciec Publiusza leżał, bo miał gorączkę i czerwonkę. Paweł poszedł do niego i modlił się, a położywszy na nim ręce, uzdrowił go.
6.JACZEWSKIWypadek chciał mieć, że ojciec Publiusza chorował na febrę, a jeszcze i dyzenterya go wycieńczała. Zaszedł do niego Paweł, modlił się nad nim, włożył nań ręce i chory powstał ze swej niemocy.
7.SZCZEPAŃSKIZdarzyło się też, że ojciec Publiusza leżał, trapiony gorączką i czerwonką. Do niego udał się Paweł, a gdy się pomodlił i ręce nań włożył, uzdrowił go.
8.MARIAWICII trafiło się, że ojciec Publiuszów chorował na gorączkę i dyzenteryę w te czasy. Tedy wszedł do niego Paweł i pomodliwszy się, włożył na niego ręce i uzdrowił go.
9.DĄBR.WUL.1973A zdarzyło się, że ojciec Publiusza leżał trapiony gorączką i cierpiący na biegunkę. Poszedł do niego Paweł, a modląc się włożył nań ręce i uzdrowił go.
10.DĄBR.GR.1961A zdarzyło się, że ojciec Publiusza leżał trawiony gorączką i cierpiący na biegunkę. Poszedł do niego Paweł, a modląc się włożył na niego ręce i uzdrowił go.
11.TYSIĄCL.WYD5Ojciec Publiusza leżał właśnie chory na gorączkę i biegunkę. Paweł poszedł do niego i pomodliwszy się, położył na niego ręce, i uzdrowił go.
12.BRYTYJKAI zdarzyło się, że ojciec Publiusza leżał w gorączce i chorował na czerwonkę; Paweł poszedł do niego i modlił się, a włożywszy na niego ręce uzdrowił go.
13.POZNAŃSKAW tym czasie ojciec Publiusza leżał właśnie w gorączce i chorował na biegunkę. Paweł podszedł do niego, pomodlił się, położył na nim ręce i uzdrowił go.
14.WARSZ.PRASKAOjciec Publiusza leżał w tym czasie chory: miał gorączkę i cierpiał na biegunkę. Podszedł tedy Paweł do niego, pomodlił się, włożył nań ręce i uzdrowił go.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale wydarzyło się, że ojciec owego Publiusza leżał przymuszony gorączkami oraz biegunką. Więc Paweł wszedł do niego, pomodlił się i go uzdrowił, nałożywszy na niego ręce.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW czasie naszego pobytu okazało się, że ojciec Publiusza leży złożony gorączką i czerwonką. Paweł wstąpił do niego, pomodlił się, włożył na niego ręce i uzdrowił go.
17.TOR.PRZ.I zdarzyło się, że ojciec Publiusza leżał złożony gorączką i biegunką; Paweł wszedł do niego, i gdy pomodlił się, i włożył na niego ręce, uzdrowił go.