« DzA 5:13 Dzieje Apostolskie 5:14 DzA 5:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I (tym) więcej przybywało wierzących Panu, mnóstwo i mężów i żon.
2.WUJEK.1923I więcéj przybywało mnóstwa wierzących w Panu, mężów i niewiast,
3.RAKOW.NTA więcej przybywało wierzących Panu, mnóstwa i mężów i niewiast.)
4.GDAŃSKA.1881I owszem przybywało mnóstwo wierzących Panu, mężów i niewiast).
5.GDAŃSKA.2017Przybywało też Panu mnóstwo wierzących, mężczyzn i kobiet).
6.JACZEWSKILiczba wiernych tak mężczyzn jako i niewast coraz bardziej pomnażała się.
7.SZCZEPAŃSKITem więcej rosła liczba mężczyzn i niewiast, wierzących w Pana,
8.MARIAWICII coraz więcej się przymnażało wiernych w Panu, mnóstwo mężów i niewiast,
9.DĄBR.WUL.1973Coraz bardziej wzrastała liczba wierzących w Pana mężów i niewiast, tak
10.DĄBR.GR.1961Coraz bardziej wzrastała liczba wierzących w Pana, mężczyzn i niewiast, tak
11.TYSIĄCL.WYD5Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana.
12.BRYTYJKAPrzybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet,
13.POZNAŃSKALiczba wierzących w Pana, mężczyzn i kobiet, coraz bardziej wzrastała.
14.WARSZ.PRASKAZ dniem każdym powiększała się liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A bardziej wierząc, przyłączało się do Pana mnóstwo mężczyzn i niewiast.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzybywało też coraz więcej tych, którzy zawierzyli Panu, mnóstwo zarówno mężczyzn, jak i kobiet.
17.TOR.PRZ.Coraz więcej też przybywało wierzących Panu, mnóstwo mężczyzn, a także i kobiet,