« DzA 5:14 Dzieje Apostolskie 5:15 DzA 5:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aż po ulicach wynoszono niemocne, i kładziono na pościelach i na łóżkach, aby przychodzącego Piotra, przynamniej cień kogo z nich zasłonił.
2.WUJEK.1923Tak iż na ulicę wynaszali niemocne i kładli je na łożach i łóżkach, aby, gdy Piotr chodził, przynajmniéj cień jego zaćmił którego z nich: a byli uzdrowieni od niemocy swoich.
3.RAKOW.NTŻe i na ulice wynaszali niemocne, i kładli je na pościelach i łóżkach aby przychodzącego Piotra by i cień zaćmił którego z nich.
4.GDAŃSKA.1881Tak że i na ulice wynosili chorych i kładli je na pościelach i łóżkach, aby przynajmniej cień Piotra przychodzącego zacienił niektórych z nich.
5.GDAŃSKA.2017Tak, że nawet na ulice wynoszono chorych i kładziono ich na noszach i posłaniach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra padł na niektórych z nich.
6.JACZEWSKINa ulice nawet wynoszono chorych i kładziono ich na łóżkach i tarczanach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra padł na nich, i aby do zdrowia wracali.
7.SZCZEPAŃSKItak iż wynoszono chorych na ulice i kładziono na łożach i noszach, by przy nadejściu Piotra przynajmniej cień jego na niektórych z nich padał, i by z chorób swoich zostali uwolnieni.
8.MARIAWICItak że i na ulice wynosili niemocnych i kładli ich na łóżkach i noszach, aby gdy będzie przechodził Piotr, tylko cień jego padł na którego z nich, i byliby tak wszyscy wybawieni od niemocy swoich.
9.DĄBR.WUL.1973że na ulice wynoszono chorych i kładziono na łożach i noszach, aby za nadejściem Piotra przynajmniej cień jego padł na którego z nich, by zostali uwolnieni od niemocy swoich.
10.DĄBR.GR.1961że (nawet) na ulice wynoszono chorych i kładziono na noszach i łożach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra padł na którego z nich.
11.TYSIĄCL.WYD5Wynoszono też chorych na ulice i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich.
12.BRYTYJKATak iż nawet na ulice wynoszono chorych i kładziono na noszach i łożach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść na którego z nich.
13.POZNAŃSKAWynoszono nawet na ulice chorych i kładziono na łożach i lektykach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na którego z nich.
14.WARSZ.PRASKANa ulice wynoszono chorych i kładziono ich na łożach i noszach, licząc na to, że może choć cień przechodzącego Piotra padnie na któregoś z nich.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego na ulice wynoszono chorych, kładziono na łożach i matach, by przynajmniej cień przechodzącego Piotra ocienił niektórych z nich.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITByło tak, że nawet na ulice wynosili chorych, kładli ich na noszach i posłaniach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra padł na niektórych z nich.
17.TOR.PRZ.Tak że na ulice wynoszono chorych i kładziono ich na posłaniach i na matach, aby przynajmniej cień idącego Piotra zacienił kogoś z nich.