« DzA 5:29 Dzieje Apostolskie 5:30 DzA 5:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bóg ojców naszych wzbudził Jesusa, któregoście wy zabili zawiesiwszy na drzewie.
2.WUJEK.1923Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, któregoście wy zabili, zawiesiwszy na drzewie.
3.RAKOW.NTOn Bóg Ojców naszych wzbudził Jezusa, któregoście wy zamordowali zawiesiwszy na drzewie.
4.GDAŃSKA.1881Bóg on ojców naszych wzbudził Jezusa, któregoście wy zabili, zawiesiwszy na drzewie.
5.GDAŃSKA.2017Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy zabiliście, zawiesiwszy na drzewie.
6.JACZEWSKIBóg ojców naszych wzbudził Jezusa, któregoście wy zabili, zawiesiwszy go na drzewie.
7.SZCZEPAŃSKIBóg ojców naszych wskrzesił Jezusa, którego wyście zgładzili, powiesiwszy na drzewie.
8.MARIAWICIBóg ojców naszych wskrzesił Jezusa, Któregoście wy zabili, zawiesiwszy na drzewie;
9.DĄBR.WUL.1973Bóg ojców naszych wskrzesił Jezusa, któregoście wy zgładzili, zawiesiwszy na drzewie.
10.DĄBR.GR.1961Bóg ojców naszych wskrzesił Jezusa, któregoście wy zgładzili, zawiesiwszy na drzewie.
11.TYSIĄCL.WYD5Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście, zawiesiwszy na drzewie.
12.BRYTYJKABóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie,
13.POZNAŃSKABóg ojców naszych wskrzesił Jezusa, którego straciliście przez ukrzyżowanie.
14.WARSZ.PRASKAA to właśnie Bóg ojców naszych zmartwychwskrzesił Jezusa, którego wyście zgładzili przybiwszy do krzyża.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bóg naszych przodków wskrzesił Jezusa, którego wy wzięliście w swoje ręce, zawieszając na drewnie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWy zgładziliście Jezusa. Zawiesiliście Go na krzyżu. Ale Bóg naszych ojców Go wzbudził.
17.TOR.PRZ.2023Bóg naszych ojców wzbudził Jezusa, którego wy własnymi rękami zabiliście, zawieszając na drzewie.