« DzA 5:30 Dzieje Apostolskie 5:31 DzA 5:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tego Bóg książęcia i zbawiciela, wywyższył prawicą swą, dać pokajanie Izraelowi, i odpuszczenie grzechów.
2.WUJEK.1923Tego Książęcia i Zbawiciela wywyższył Bóg prawicą swoją, aby dał pokutę Izraelowi i odpuszczenie grzechów.
3.RAKOW.NTTego Bóg przedniejszym wodzem i zbawicielem wywyższył prawicą swoją, aby dał pokajanie Izraelowi i odpuszczenie grzechów.
4.GDAŃSKA.1881Tego Bóg za książęcia i zbawiciela wywyższył prawicą swoją, aby dana była ludowi Izraelskiemu pokuta i odpuszczenie grzechów.
5.GDAŃSKA.2017Tego Bóg wywyższył swoją prawicą, aby był władcą i zbawicielem, aby ludowi Izraela dać pokutę i przebaczenie grzechów.
6.JACZEWSKITego Pana i Zbawiciela wywyższył Bóg prawicą swoją, aby Izraelici czynili pokutę i dostąpili odpuszczenia grzechów.
7.SZCZEPAŃSKIJego to Bóg podwyższył prawicą swą, jako Wodza i Zbawcę, by dał Izraelowi upamiętanie i odpuszczenie grzechów;
8.MARIAWICItego Księcia i Zbawiciela Bóg wywyższył prawicą Swoją, aby była dana pokuta ludowi Izraelskiemu i grzechów odpuszczenie.
9.DĄBR.WUL.1973Jego to Bóg wywyższył prawicą swoją na Pana i Zbawiciela, by skłonił Izraela do pokuty i dał mu odpuszczenie grzechów.
10.DĄBR.GR.1961Jego to Bóg wywyższył prawicą swoją, jako Pana i Zbawiciela, by skłonił Izraela do pokuty i dał mu odpuszczenie grzechów.
11.TYSIĄCL.WYD5Bóg wywyższył Go na [miejscu] po prawicy swojej jako Władcę i Zbawiciela, aby zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów.
12.BRYTYJKATego wywyższył Bóg prawicą swoją jako Wodza i Zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów.
13.POZNAŃSKABóg wywyższył Go jako Władcę i Zbawiciela po swojej prawicy, dając Izraelowi możność nawrócenia i odpuszczenia grzechów.
14.WARSZ.PRASKABóg też posadził Go po swojej prawicy jako Władcę i Zbawiciela, aby umożliwić Izraelowi nawrócenie i osiągnięcie odpuszczenia grzechów.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tego, Sprawcę i Zbawiciela, Bóg wywyższył swoją prawicą, aby dać skruchę Israelowi i darowanie grzechów.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWywyższył Go w swojej mocy jako Władcę i Zbawcę, aby dać Izraelowi możliwość opamiętania się i odpuszczenia grzechów.
17.TOR.PRZ.Tego, Wodza i Zbawiciela, Bóg wywyższył swoją prawicą, aby dać Izraelowi upamiętanie i odpuszczenie grzechów.