« DzA 8:23 Dzieje Apostolskie 8:24 DzA 8:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A odpowiedziawszy Symon rzekł: Módlcie sie wy zamną ku panu, jakoby nic nie przyszło na mię coście mówili.
2.WUJEK.1923A odpowiedziawszy Symon, rzekł: Módlcie się wy za mną do Pana, aby na mię nic z tego nie przyszło, coście powiedzieli.
3.RAKOW.NTA odpowiedziawszy Symon, rzekł: Módlcie się wy za mną do Pana, aby co nie przyszło na mię z tych rzeczy, któreście powiedzieli.
4.GDAŃSKA.1881Odpowiedziawszy tedy Szymon, rzekł: Módlcie się wy za mną Panu, aby na mię nic nie przyszło z tych rzeczy, któreście powiedzieli.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Szymon odpowiedział: Módlcie się za mnie do Pana, aby nic z tego, co powiedzieliście, mnie nie spotkało.
6.JACZEWSKII rzekł Szymon do Apostołów: "Módlcie się do Pana, aby nie przyszło na mnie to, coście mówili".
7.SZCZEPAŃSKIA odpowiadając Szymon rzekł: Módlcie się wy za mną do Pana, aby nic z tego na mnie nie przyszło, coście powiedzieli.
8.DĄBR.WUL.1973A odpowiadając Szymon rzekł: Módlcie się wy za mną do Pana, aby nic z tego, coście mówili, nie przyszło na mnie.
9.DĄBR.GR.1961A Szymon odpowiedział: Módlcie się wy za mną do Pana, aby nic z tego, coście mówili, nie przyszło na mnie.
10.TYSIĄCL.WYD5A Szymon odpowiedział: Módlcie się za mną do Pana, aby nie spotkało mnie nic z tego, co powiedzieliście.
11.BRYTYJKASzymon zaś odpowiedział i rzekł: Módlcie się wy za mną do Pana, aby nic z tego na mnie nie przyszło, co powiedzieliście.
12.POZNAŃSKASzymon odpowiedział na to: "Módlcie się za mnie do Pana, aby nie spotkało mnie to, o czym mówiliście".
13.WARSZ.PRASKAPowiedział tedy Szymon: Proście sami Pana, aby mnie nie spotkało nic z tego, o czym mówiliście przed chwilą.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Szymon, gdy zaczął odpowiadać, rzekł: Wy się módlcie z mojego powodu do Pana, aby nie mogło do mnie przyjść nic z tego, co powiedzieliście.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITSzymon odpowiedział: Módlcie się wy za mną do Pana, aby nie przyszło na mnie nic z tego, co powiedzieliście.
16.TOR.NOWE.PRZ.A w odpowiedzi, Szymon powiedział: Módlcie się za mną do Pana, aby nie przyszło na mnie nic z tego, co powiedzieliście.