« DzA 8:24 Dzieje Apostolskie 8:25 DzA 8:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Oni przeto oświadczywszy się i mówiwszy słowo pańskie, wrócili się do Jeruzalema. Wielam też miasteczkam Samaryiskim Ewanielion opowiedali.
2.WUJEK.1923A tak oni świadectwo wydawszy i opowiedziawszy słowo Pańskie, wracali się do Jeruzalem, i w wielu krainach Samarytańskich Ewangelią opowiadali.
3.RAKOW.NTOnić tedy oświadczywszy się, i opowiedziawszy mowę Pańską, wrócili się do Jeruzalem, i w wielu miasteczkach Samarytańskich Ewanielią opowiedali.
4.GDAŃSKA.1881A tak oni oświadczywszy i opowiedziawszy słowo Pańskie, wrócili się do Jeruzalemu i w wielu miasteczkach Samarytańskich Ewangieliję opowiadali.
5.GDAŃSKA.2017A gdy dali świadectwo i opowiedzieli słowo Pana, udali się w drogę powrotną do Jerozolimy i głosili ewangelię w wielu wioskach samarytańskich.
6.JACZEWSKITak tedy Piotr i Jan dawali tu świadectwo Panu, opowiadali słowo jego, i wreszcie opuścili Samaryą, by się wrócić do Jerozolimy. Po drodze wielu krajom Samarytańskim głosili Ewangelią.
7.SZCZEPAŃSKIGdy zatem dali świadectwo słowu Pańskiemu, które głosili, wracali z powrotem do Jerozolimy, i opowiadali Ewangelię po wielu wioskach samarytańskich.
8.DĄBR.WUL.1973A oni, gdy dali świadectwo i opowiedzieli słowo Boże, wrócili do Jeruzalem, głosząc Ewangelię i w wielu wioskach samarytańskich.
9.DĄBR.GR.1961A gdy dali świadectwo słowu Pańskiemu i opowiedzieli je, wrócili do Jerozolimy, głosząc Ewangelię także w wielu wioskach samarytańskich.
10.TYSIĄCL.WYD5Kiedy dali świadectwo i opowiedzieli słowo Pańskie, udali się w drogę powrotną do Jerozolimy i głosili Ewangelię w wielu wioskach samarytańskich.
11.BRYTYJKAA oni, gdy złożyli świadectwo i opowiedzieli Słowo Pańskie, udali się w powrotną drogę do Jerozolimy, zwiastując dobrą nowinę po wielu wioskach samarytańskich.
12.POZNAŃSKAKiedy już dali świadectwo słowu Pańskiemu, które głosili, udali się w powrotną drogę do Jerozolimy, w wielu jeszcze wioskach samarytańskich głosząc dobrą nowinę.
13.WARSZ.PRASKAZłożywszy w ten sposób [apostolskie] świadectwo i ogłosiwszy słowo Pana, ruszyli w drogę powrotną do Jerozolimy. Po drodze głosili Ewangelię w wielu wioskach Samarii.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto więc ci, kiedy zaświadczyli oraz opowiedzieli słowo Pana, wracali do Jerozolimy, głosząc Dobrą Nowinę w wielu wsiach Samarytan.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOni natomiast, gdy już złożyli świadectwo i przekazali Słowo Pana, wyruszyli w drogę powrotną do Jerozolimy. Po drodze głosili dobrą nowinę w wielu samarytańskich wioskach.
16.TOR.NOWE.PRZ.A oni, gdy złożyli świadectwo i opowiedzieli Słowo Pana, wrócili do Jerozolimy; także w wielu miasteczkach Samarytan głosili dobrą nowinę.