« DzA 8:26 Dzieje Apostolskie 8:27 DzA 8:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wstawszy szedł. A oto mąż Murzyn rzezaniec, możny (pan,) Kandaki królowej Murzyńskiej; ten był nad wszem skarbem jej, a przyszedł był modlić się (Bogu) do Jeruzalema.
2.WUJEK.1923I wstawszy, szedł. A oto mąż Ethyopianin, rzezaniec możny Kandaki, królowéj Ethyopskiéj, który był nad wszystkiemi skarby jéj, przyjechał był pokłonić się do Jeruzalem.
3.RAKOW.NTA wstawszy, szedł; a oto mąż Etyopczyk rzezaniec, pan możny Kandacey Królowej Etyopskiej, który był nad wszytkimi skarby jej, który przyjechał był, żeby się pokłonił w Jeruzalem Bogu.
4.GDAŃSKA.1881A on wstawszy, szedł. A oto mąż Murzyn rzezaniec, komornik królowej murzyńskiej Kandaces, który był nad wszystkiemi skarbami jej, a przyjechał był do Jeruzalemu, aby się modlił;
5.GDAŃSKA.2017Wstał więc i poszedł. A oto przyjechał do Jerozolimy oddać cześć Bogu Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami;
6.JACZEWSKII powstawszy on Filip, poszedł, i w drodze spotkał się z Etiopejczykiem, rzezańcem, wysokim urzędnikiem Kandaki, królowej Etiopskiej. Był on podskarbim swojej królowej, udawał się do Jezozolimy, by się tam pomodlić,
7.SZCZEPAŃSKIWstał więc i poszedł. A oto był tam pewien Etyop, rzezaniec, wysoki urzędnik kandaki (królowej etyopskiej), który był jej wielkim podskarbim, a do Jerozolimy przybył, aby składać hołdy.
8.DĄBR.WUL.1973I powstawszy poszedł. A oto Etiopczyk, rzezaniec, dostojnik królowej etiopskiej, Kandaki, który był jej podskarbim, przyjechał był do Jerozolimy, aby pokłonić się (Bogu).
9.DĄBR.GR.1961I powstawszy poszedł. A oto Etiopczyk, rzezaniec, dostojnik królowej etiopskiej, Kandaki, który był jej podskarbim, przybył do Jerozolimy, aby pokłonić się Bogu.
10.TYSIĄCL.WYD5A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon [Bogu] Etiop, dworzanin królowej etiopskiej Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem,
11.BRYTYJKAI powstawszy, poszedł. A oto Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić,
12.POZNAŃSKAWstał więc i poszedł. W tym czasie Etiopczyk, wysoki urzędnik królowej etiopskiej Kandaki, zarządzający całym jej skarbem, powracał z Jerozolimy. Był tam złożyć hołd Bogu.
13.WARSZ.PRASKAI poszedł [Filip]. A właśnie w tym samym czasie przybył do Jerozolimy, by złożyć pokłon Bogu, pewien Etiop, urzędnik królowej etiopskiej Kandaki, mający pieczę nad całym jej skarbcem.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc wstał i poszedł. A oto mąż, Etiopczyk, eunuch, naczelnik Kandaki królowej Etiopczyków, który był postawiony nad całym jej skarbem i przybył złożyć hołd do Jerozolimy,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITFilip zatem wstał i poszedł. A właśnie tą drogą podróżował pewien człowiek. Był to Etiopczyk, eunuch, dostojnik etiopskiej królowej, kandake. Zarządzał całym jej skarbem. Przybył do Jerozolimy, aby pokłonić się Bogu,
16.TOR.NOWE.PRZ.Powstał więc i poszedł. A oto mąż Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej Etiopii Kandaki, który był ustanowiony nad całym jej skarbcem, przybył mając zamiar oddać cześć Bogu w Jerozolimie.