« DzA 9:14 Dzieje Apostolskie 9:15 DzA 9:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł k niemu Pan: Idź iż naczyniem wybranym jest mi ten, żeby nosił imię moje przed pogany, i królmi, i synmi Izraelskimi.
2.WUJEK.1923A Pan rzekł do niego: Idź; albowiem ten mi jest naczyniem wybranem, aby nosił imię moje przed narody i królmi i syny Izraelskimi.
3.RAKOW.NTA rzekł do niego Pan: Idźże, abowiem naczyniem wybranym mnie jest ten, aby nosił imię moje przed Pogany, i Królmi, i syny Izraelskimi.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł do niego Pan: Idźże, albowiem mi ten jest naczyniem wybranem, aby nosił imię moje przed pogany i królmi, i przed syny Izraelskimi.
5.GDAŃSKA.2017Lecz Pan powiedział do niego: Idź, bo on jest moim wybranym naczyniem, aby zanieść moje imię do pogan, królów i synów Izraela.
6.JACZEWSKI- "Nie uważaj na to - odpowiedział mu Pan - bo on jest mi naczyniem wybranem; zaniesie on imię moje do narodów, i królów, i synów Izraelskich.
7.SZCZEPAŃSKIAle Pan rzekł do niego: Idź, bo jest Mi on naczyniem wybranem, aby me Imię nosił przed pogany i króle i przed syny Izraela;
8.DĄBR.WUL.1973I rzekł do niego Pan: Idź, albowiem on jest mi naczyniem wybranym, aby niósł imię moje przed pogan i królów, i synów Izraela.
9.DĄBR.GR.1961I rzekł do niego Pan: Idź, albowiem on mi jest naczyniem wybranym, aby niósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela.
10.TYSIĄCL.WYD5Idź - odpowiedział mu Pan - bo wybrałem sobie tego człowieka jako narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela.
11.BRYTYJKALecz Pan rzekł do niego: Idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów, i synów Izraela;
12.POZNAŃSKAPan mu odpowiedział: "Idź, bo on jest narzędziem przeze Mnie wybranym, on zaniesie imię moje narodom, królom i synom Izraela.
13.WARSZ.PRASKALecz Pan rzekł ponownie: Idź gdyż właśnie ten człowiek, będzie moim szczególnym narzędziem. To on zaniesie wieść o moim imieniu do pogan, do ich władców i do całego Izraela.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Pan powiedział do niego: Idź, gdyż ten jest moim naczyniem wybrania, by zanieść moje Imię przed narody i królów; dzieci nie tylko z Israela.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPan jednak powiedział do niego: Idź, gdyż ten człowiek jest moim wybranym naczyniem. On zaniesie moje imię przed pogan, królów i synów Izraela.
16.TOR.NOWE.PRZ.Pan jednak powiedział do niego: Idź, ten bowiem człowiek jest moim wybranym naczyniem, aby zanieść moje imię przed pogan i królów, a także synów Izraela.