« DzA 9:17 Dzieje Apostolskie 9:18 DzA 9:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wnet odpadły od oczu jego, jako łuski, i przejrzał, a wstawszy ponurzon.
2.WUJEK.1923A natychmiast spadły z oczu jego jako łuski, i zaś przejrzał: a wstawszy, ochrzczon jest.
3.RAKOW.NTA wnet odpadły od oczu jego jako łuski, i przejźrzał natychmiast; a wstawszy ponurzon jest.
4.GDAŃSKA.1881I zarazem spadły z oczów jego jako łuski i wnet przejrzał, a wstawszy ochrzczony jest.
5.GDAŃSKA.2017I natychmiast spadły z jego oczu jakby łuski, i zaraz przejrzał, wstał i został ochrzczony.
6.JACZEWSKII natychmiast z oczu ociemniałego spadły jakoby łuski, i wzrok on odzyskał, i powstawszy, chrzest przyjął,
7.SZCZEPAŃSKII natychmiast spadły z oczu jego jakby łuski: odzyskał wzrok, wstał i chrzest przyjął.
8.DĄBR.WUL.1973I natychmiast spadły z oczu jego jakoby łuski i odzyskał wzrok, a powstawszy przyjął chrzest.
9.DĄBR.GR.1961I natychmiast spadły z oczu jego jakby łuski, odzyskał wzrok, a powstawszy został ochrzczony.
10.TYSIĄCL.WYD5Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok, i został ochrzczony.
11.BRYTYJKAI natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał, wstał i został ochrzczony.
12.POZNAŃSKANagle z jego oczu spadły jakby łuski, odzyskał wzrok, wstał potem i przyjął chrzest,
13.WARSZ.PRASKAI natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok. Potem został ochrzczony.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaraz też spadły mu z oczu jakby łuski i widział. Także wstał i został ochrzczony.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNa te słowa Saulowi natychmiast opadły z oczu jakby łuski. Odzyskał wzrok, wstał i został ochrzczony.
16.TOR.NOWE.PRZ.I natychmiast spadły z jego oczu jakby łuski, i zaraz przejrzał, a gdy wstał, został ochrzczony.