« Rzym 1:25 List do Rzymian 1:26 Rzym 1:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dla tego podał je Bóg do namiętności bezecności. Bo i żony ich przemieniły przyrodzony sposób wmimo przyrodzony.
2.WUJEK.1923Dlatego podał je Bóg w namiętności sromoty; bo niewiasty ich odmieniły używanie przyrodzone w ono używanie, które jest przeciw przyrodzeniu.
3.RAKOW.NTDla tego podał je Bóg w namiętności nieuczciwości; abowiem i niewiasty ich odmieniły przyrodzone używanie w ono przeciw przyrodzeniu.
4.GDAŃSKA.1881Dlatego podał je Bóg w namiętności sromotne, gdyż i niewiasty ich odmieniły używanie przyrodzone w ono, które jest przeciwko przyrodzeniu.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego wydał ich Bóg haniebnym namiętnościom, gdyż nawet ich kobiety zamieniły naturalne współżycie na przeciwne naturze.
6.JACZEWSKIDlatego, powtarzam, dopuścił na nich Bóg to, iż zapanowały nad nimi sromotne namiętności, bo kobiety ich naturalne użycie zamieniły na użycie wbrew naturze;
7.SYMONBóg przeto podał ich w namiętności sromotne. Albowiem kobiety ich odmieniły przyrodzony stosunek z płcią inną w stosunek przeciwny przyrodzeniu:
8.MARIAWICIDlatego też wydał ich Bóg na sromotne namiętności. Albowiem niewiasty ich odmieniły przyrodzony zwyczaj na ten, który jest przeciw naturze.
9.DĄBR.WUL.1973Dlatego oddał ich Bóg sromotnym namiętnościom. Albowiem niewiasty ich naturalny sposób pożycia zamieniły w ten, który jest przeciw naturze.
10.DĄBR.GR.1961Dlatego Bóg poddał ich sromotnym namiętnościom. Albowiem niewiasty ich naturalny sposób życia zamieniły na przeciwny naturze.
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze.
12.BRYTYJKADlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności; kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze,
13.POZNAŃSKAZ tego powodu Bóg rzucił ich na pastwę bezwstydnej namiętności. I tak żony ich zamieniły naturalny sposób pożycia na przeciwny naturze.
14.WARSZ.PRASKADlatego to oddał ich Bóg we władanie bezwstydnym chuciom. Kobiety ich bowiem zamieniły stosunki naturalne na obcowanie przeciwne naturze.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przez to wydał ich Bóg pomiędzy namiętności wzgardy; bo także ich kobiety naruszyły wrodzone zwyczaje, na te wbrew naturze.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego właśnie Bóg wydał ich na pohańbienie. Ich kobiety zamieniły potrzeby naturalne na nienaturalne.
17.TOR.PRZ.2023Dlatego wydał ich Bóg na hańbę namiętności, bo zarówno ich kobiety zamieniły pożycie zgodne z naturą, na to wbrew naturze.