« Rzym 1:24 List do Rzymian 1:25 Rzym 1:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Którzy przemienili prawdę Bożą włeż, i modlili się a służyli stworzeniu więcej niż stworzycielowi, który jest błogosławiony na wieki, amen.
2.WUJEK.1923Którzy prawdę Bożą odmienili w kłamstwo i chwalili i służyli stworzeniu raczéj, niż Stworzycielowi, który jest błogosławiony na wieki. Amen.
3.RAKOW.NTKtórzy odmienili onę prawdę Bożą w kłamstwo, i nabożnie chwalili i służyli stworzeniu, mimo onego który stworzył, który jest błogosławiony na wieki, Amen.
4.GDAŃSKA.1881Jako te, którzy odmienili prawdę Bożą w kłamstwo i chwalili stworzenie, i służyli mu raczej niż Stworzycielowi, który jest błogosławiony na wieki. Amen.
5.GDAŃSKA.2017Oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie, i służyli jemu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.
6.JACZEWSKIPrawdę zamienili oni na kłamstwo; miasto Boga, któremu niech będzie cześć na wieki, Amen, oni kłaniali się i służyli stworzeniu.
7.SYMONA że prawdę Bożą odmienili w kłamstwo, i chwalili, i służyli stworzeniu raczej, niż Stworzycielowi, który jest błogosławiony na wieki. Amen:
8.MARIAWICIponieważ zamienili prawdę Bożą na kłamstwo; i chwałę dawali i służyli raczej stworzeniu niż Stworzycielowi, Który jest błogosławiony na wieki. Amen.
9.DĄBR.WUL.1973iż prawdę Bożą zamienili w kłamstwo, a oddawali cześć i służyli raczej stworzonemu niż Stworzycielowi, który jest błogosławiony na wieki. Amen.
10.DĄBR.GR.1961Bo prawdę Bożą zamienili w kłamstwo, a oddawali cześć i służyli stworzeniu, a nie Stworzycielowi, który jest błogosławiony na wieki. Amen.
11.TYSIĄCL.WYD5Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.
12.BRYTYJKAPonieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.
13.POZNAŃSKAOni to prawdę Bożą zamienili na kłamstwo, oddawali cześć i hołd temu, co stworzone, a zaniedbali Stwórcę, który jest błogosławiony na wieki. Amen.
14.WARSZ.PRASKAci, co prawdę Bożą zamienili na kłamstwo i czcili stworzenie oraz służyli jemu, a nie Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.ci, co zamienili prawdę Boga na kłamstwo oraz zaczęli oddawać cześć boską oraz służyć stworzeniu, wbrew Temu, który stworzył i który jest wysławiony na wieki. Amen.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITci właśnie, którzy Bożą prawdę zmienili w fałsz i z nabożną czcią służą stworzeniu zamiast Stwórcy, godnemu chwały na wieki. Amen.
17.TOR.PRZ.2023Tych, którzy zamienili prawdę Boga na kłamstwo i oddali cześć, i służyli raczej stworzeniu wbrew Temu, który stworzył. On jest błogosławiony na wieki. Amen.