« Rzym 1:23 List do Rzymian 1:24 Rzym 1:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dla tego podał je Bóg wżądze serc ich, wnieczystotę, (aby) sromocili ciała swe między sobą.
2.WUJEK.1923Dlaczego podał je Bóg pożądliwościom serca ich ku nieczystości, aby między sobą ciała swe sromocili,
3.RAKOW.NTPrzeto też podał je Bóg pożądliwościach serc ich w nieczystość, aby lżyli ciała swe między sobą;
4.GDAŃSKA.1881A przetoż podał je Bóg pożądliwościom serc ich ku nieczystości, aby lżyli ciała swoje między sobą,
5.GDAŃSKA.2017Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez pożądliwości ich serc, aby hańbili swoje ciała między sobą.
6.JACZEWSKIDla tego też dopuścił Bóg na nich, iż się oddali brudnym pożądliwościom serca swojego, i sami ciało swoje na pohańbienie skazali.
7.SYMONBóg przeto podał ich w żądzę własnego ich serca, w nieczystość, aby między sobą ciała swe sromocili.
8.MARIAWICIPrzeto też podał ich Bóg na pożądliwości serca ich, na nieczystość, aby zelżyli ciała swe sami w sobie,
9.DĄBR.WUL.1973Dlatego oddał ich Bóg pożądliwościom ich serca ku nieczystości, aby między sobą ciała swe hańbili,
10.DĄBR.GR.1961Dlatego Bóg poddał ich pożądliwościom serca ku nieczystości, aby między sobą ciała swe hańbili.
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał.
12.BRYTYJKADlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą,
13.POZNAŃSKAZ tego powodu Bóg rzucił ich na pastwę żądz nieczystych, gnieżdżących się w ich sercach, tak że wzajemnie bezcześcili swoje ciała.
14.WARSZ.PRASKADlatego też wydał ich Bóg poprzez żądze ich serc na łup nieczystości, aby sami zhańbili własne ciała,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego Bóg wydał ich na zepsucie pośród pożądliwości ich serc, by między sobą hańbili swoje ciała
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego Bóg wydał ich na pastwę żądz ich własnych serc. Dalecy od czystości bezczeszczą zatem swoje ciała między sobą -
17.TOR.PRZ.2023Dlatego też, wydał ich Bóg przez pożądliwość ich serc na nieczystość, aby plugawili swoje ciała między sobą,