« Rzym 1:22 List do Rzymian 1:23 Rzym 1:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I odmienili sławę nieśmiertelnego Boga wpodobieństwo obrazu śmiertelnego człowieka, i ptaków, czwornogów, i gadzin.
2.WUJEK.1923I odmienili chwałę nieskazitelnego Boga w podobieństwo obrazu człowieka śmiertelnego i ptaków i czworonogich i płazu.
3.RAKOW.NTI odmienili chwałę onego nieskazitelnego Boga, w podobieństwie obrazu skazitelnego człowieka, i ptaków, i czworonogich źwierząt, i czołgających się gadzin.
4.GDAŃSKA.1881I odmienili chwałę nieskazitelnego Boga w podobieństwo obrazu skazitelnego człowieka i ptaków, i czworonogich zwierząt, i płazów.
5.GDAŃSKA.2017I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów.
6.JACZEWSKIi cześć winną Bogu prawdziwemu, zamienili na cześć śmiertelnego człowieka; a nawet ptactwo, czworonożne zwierzęta i płazy za bogi poczytali.
7.SYMONI odmienili chwałę nieskazitelnego Boga w obraz podobny do człowieka śmiertelnego, ptaków, zwierząt czworonogich i płazów.
8.MARIAWICII odmienili chwałę nieskazitelnego Boga na podobieństwo obrazu skazitelnego człowieka, i ptaków, i zwierząt czworonogich, i wężów.
9.DĄBR.WUL.1973I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo i obraz śmiertelnego człowieka, ptaków, zwierząt czworonogich i płazów.
10.DĄBR.GR.1961I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo i obraz śmiertelnego człowieka, ptaków, zwierząt czworonogich i płazów.
11.TYSIĄCL.WYD5I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów.
12.BRYTYJKAI zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy;
13.POZNAŃSKAChwałę nieśmiertelnego Boga zamienili na wyobrażenia przedstawiające śmiertelnego człowieka, ptaki, czworonogi i płazy.
14.WARSZ.PRASKAMajestat nieprzemijającego Boga zamienili na obraz przedstawiający zniszczalnego człowieka, ptaki, zwierzęta czworonożne i płazy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zamienili też chwałę nieśmiertelnego Boga na podobieństwo obrazu przemijającego człowieka oraz ptaków, czworonogów i płazów.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZastąpili przy tym chwałę nieśmiertelnego Boga podobizną śmiertelnego człowieka, wyobrażeniami ptaków, ssaków oraz płazów.
17.TOR.PRZ.2023I zmienili chwałę nieśmiertelnego Boga na podobieństwo obrazu śmiertelnego człowieka i ptaków, i czworonożnych zwierząt, i płazów;