« Rzym 12:20 List do Rzymian 12:21 Rzym 13:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie bywaj zwyciężon od złego, ale zwyciężaj wdobrem złe.
2.WUJEK.1923Nie daj się zwyciężyć złemu, ale zwyciężaj złe w dobrem.
3.RAKOW.NTNie bądź zwyciężon od złego; ale zwyciężaj przez dobre złe.
4.GDAŃSKA.1881Nie daj się zwyciężyć złemu, ale złe dobrem zwyciężaj.
5.GDAŃSKA.2017Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.
6.JACZEWSKINie dozwalaj, aby złość miała górę nad tobą, ale dobrocią złość pokonywaj.
7.SYMONNie daj się zwyciężyć złemu, ale złe dobrem zwyciężaj.
8.MARIAWICINie daj się zwyciężyć złemu, ale zwyciężaj złe dobrem.
9.DĄBR.WUL.1973Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj.
10.DĄBR.GR.1961Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.
12.BRYTYJKANie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.
13.POZNAŃSKANie daj się pokonać złu, lecz zło pokonaj dobrem.
14.WARSZ.PRASKANie daj się pokonać złu, lecz sam dobrem zwyciężaj zło.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie bądź zwycięzcą na skutek złego, ale zło przez szlachetne zwyciężaj.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie daj się zwyciężyć złu, ale zło przezwyciężaj dobrem.
17.TOR.PRZ.2023Nie dawaj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj.