« Rzym 12:21 List do Rzymian 13:1 Rzym 13:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574WSzelka dusza władzam zwierzchnym poddana niech będzie, bo niemasz władze, chyba od Boga, a które są władze, od Boga są zrządzone.
2.WUJEK.1923Wszelaka dusza niechaj będzie poddana wyższym zwierzchnościom; albowiem niemasz zwierzchności jedno od Boga. A które są, od Boga są postanowione.
3.RAKOW.NTKażda dusza niechaj zwierzchnościam przełożonym będzie poddana. Bo niemasz zwierzchności jedno od Boga; A które są zwierzchności, od Boga rozrządzone są.
4.GDAŃSKA.1881Każda dusza niech będzie zwierzchnościom wyższym poddana: boć nie masz zwierzchności, tylko od Boga; a te, które są zwierzchności, od Boga są postanowione.
5.GDAŃSKA.2017Każda dusza niech będzie poddana władzom zwierzchnim. Nie ma bowiem władzy innej, jak tylko od Boga, a te władze, które są, zostały ustanowione przez Boga.
6.JACZEWSKIWszelki człowiek niech będzie uległy władzy, bo władza pochodzi od Boga.
7.SYMONKażdy niechaj będzie poddany władzom wyższym, bo niemasz władzy, jedno od Boga, a które są, od Boga są postanowione.
8.MARIAWICIWszelka dusza niechaj będzie poddana wyższym władzom, albowiem niemasz władzy, jedno od Boga; a te władze, które są, od Boga są zrządzone.
9.DĄBR.WUL.1973Każdy niechaj będzie poddany władzom wyższym. Nie masz bowiem władzy, jeno od Boga, a te, które są, od Boga są ustanowione.
10.DĄBR.GR.1961Każdy niechaj będzie poddany władzom wyższym. Nie masz bowiem władzy tylko pod zwierzchnictwem Boga, a te, które są, od Boga są ustanowione.
11.TYSIĄCL.WYD5Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga.
12.BRYTYJKAKażdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione.
13.POZNAŃSKAKażdy człowiek niech będzie poddany swoim władzom. Tylko w Bogu bowiem władza ma swe źródło. Bo Bóg ustanowił wszystkie władze, które istnieją.
14.WARSZ.PRASKAKażdy powinien być poddany władzom, które zarządzają [daną społecznością]. Nie może bowiem być władzy, która nie wywodziłaby się od Boga, a te, które są, są ze zrządzenia Bożego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Każda osoba niech się podporządkuje władzom wyższym; bo nie istnieje władza, jeśli nie od Boga; a te, które istnieją, są umieszczone na stanowiskach poniżej Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech każda osoba podporządkowuje się władzom sprawującym rządy. Nie ma bowiem władzy, która nie pochodziłaby od Boga. Wszystkie one zostały ustanowione przez Niego.
17.TOR.PRZ.2023Każda dusza niech się podporządkowuje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga; a te władze, które są, przez Boga są wyznaczone.