« Rzym 13:1 List do Rzymian 13:2 Rzym 13:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A tak kto się sprzeciwia władzy, Bożemu postanowieniu zastawia się, a którzy się zastawiają, sąd sobie wezmą.
2.WUJEK.1923Przeto kto się sprzeciwia zwierzchności, sprzeciwia się postanowieniu Bożemu. A którzy się sprzeciwiają, ci potępienia sobie nabywają.
3.RAKOW.NTA tak kto się zastawuje zwierzchności, onemu Bożemu rozrządzeniu sprzeciwia się; a którzy się sprzeciwiają, samym sobie sąd odniosą.
4.GDAŃSKA.1881A tak, kto się zwierzchności sprzeciwia, Bożemu się postanowieniu sprzeciwia; a którzy się sprzeciwiają, sami sobie potępienie zjednają.
5.GDAŃSKA.2017Tak więc kto się sprzeciwia władzy, sprzeciwia się postanowieniu Boga. Ci zaś, którzy się sprzeciwiają, sami na siebie ściągają potępienie.
6.JACZEWSKIKto się sprzeciwia władzy, ten się sprzeciwia urządzeniu Bożemu; ten potępienie sobie gotuje.
7.SYMONPrzeto kto się sprzeciwia władzy, sprzeciwia się postanowieniu Bożemu. A którzy się sprzeciwiają, sami na siebie ściągają potępienie.
8.MARIAWICIKto się tedy sprzeciwia władzy, sprzeciwia się zarządzeniu Bożemu; i ci, którzy mu się sprzeciwiają, sami sobie potępienie nabywają.
9.DĄBR.WUL.1973Przeto kto sprzeciwia się władzy, sprzeciwia się postanowieniu Bożemu. A kto się sprzeciwia, sam na siebie ściąga potępienie,
10.DĄBR.GR.1961Przeto kto sprzeciwia się władzy, sprzeciwia się postanowieniu Bożemu. A kto się sprzeciwia, sam na siebie ściąga potępienie,
11.TYSIĄCL.WYD5Kto więc przeciwstawia się władzy przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia.
12.BRYTYJKAPrzeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają.
13.POZNAŃSKADlatego ten, kto władzy się sprzeciwia, przeciwstawia się zarządzaniu Boga. A ci, którzy się przeciwstawiają, ściągną na siebie wyrok.
14.WARSZ.PRASKADlatego też kto sprzeciwia się władzy, występuje przeciwko porządkowi ustanowionemu przez Boga; a takie postępowanie zasługuje na słuszną karę.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wobec tego, kto przeciwstawia się władzy sprzeciwia się postanowieniu Boga; a ci, co się sprzeciwiają, sami sobą odbiorą wyrok.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego kto się opiera władzy, przeciwstawia się Bożemu rozporządzeniu. Ci natomiast, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie ściągają wyrok.
17.TOR.PRZ.2023Dlatego, kto sprzeciwia się władzy, sprzeciwia się Bożemu rozporządzeniu; a ci, którzy sprzeciwiają się, sami na siebie przyjmują wyrok.