« Rzym 14:17 List do Rzymian 14:18 Rzym 14:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo kto w tem służy Christusowi, wdzięczny jest Bogu, i doświadczony (u) ludzi.
2.WUJEK.1923Bo kto w tem służy Chrystusowi, podoba się Bogu, a ludziom jest przyjemny.
3.RAKOW.NTBo kto w tych wolnych rzeczach służy Christusowi, przyjemny jest Bogu, a doświadczony ludziom.
4.GDAŃSKA.1881Bo kto w tych rzeczach służy Chrystusowi, miły jest Bogu, a przyjemny ludziom.
5.GDAŃSKA.2017Kto bowiem w tym służy Chrystusowi, podoba się Bogu i cieszy się uznaniem u ludzi.
6.JACZEWSKIKto tym sposobem służy Chrystusowi, - ten i Bogu i ludziom miłym będzie.
7.SYMONBo kto w tem służy Chrystusowi, ten i Bogu jest miłym, i ludzie go cenią.
8.MARIAWICIBo kto w tem służy Chrystusowi, podoba się Bogu i u ludzi godzien jest chwały.
9.DĄBR.WUL.1973Kto w tym służy Chrystusowi, ten i Bogu się podoba, i u ludzi znajduje uznanie.
10.DĄBR.GR.1961Kto w tym służy Chrystusowi, ten i Bogu się podoba, i u ludzi znajduje uznanie.
11.TYSIĄCL.WYD5A kto w taki sposób służy Chrystusowi, ten podoba się Bogu i ma uznanie u ludzi.
12.BRYTYJKABo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom.
13.POZNAŃSKADlatego ten, kto służy Chrystusowi, podoba się Bogu i cieszy się uznaniem u ludzi.
14.WARSZ.PRASKAKto w ten sposób służy Chrystusowi, ten jest miły Bogu, a u ludzi cieszy się uznaniem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu oraz wiarygodny dla ludzi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKto tak służy Chrystusowi, jest miły Bogu i przyjemny dla ludzi.
17.TOR.PRZ.Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i wypróbowany dla ludzi.