« Rzym 14:5 List do Rzymian 14:6 Rzym 14:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Kto rozumie dzień, Panu rozumie. Kto je, panu je. Bo dziękuje Bogu. A kto nie je, Panu nie je, i dziękuje Bogu.
2.WUJEK.1923Który dnia pilnuje, Panu pilnuje, a kto je, Panu je; bo dziękuje Bogu. A kto nie je, Panu nie je, a dziękuje Bogu.
3.RAKOW.NTKto się zabawia dniem, Panu się zabawia; a kto się nie zabawia dniem, Panu się nie zabawia. Kto je, Panu je; bo dziękuje Bogu. A kto nie je, Panu nie je, a dziękuje Bogu.
4.GDAŃSKA.1881Kto przestrzega dnia, Panu przestrzega; a kto nie przestrzega dnia, Panu nie przestrzega; kto je, Panu je, bo dziękuje Bogu; a kto nie je, Panu nie je, a dziękuje Bogu.
5.GDAŃSKA.2017Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega, a kto nie przestrzega dnia, dla Pana nie przestrzega. Kto je, dla Pana je, bo dziękuje Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuje Bogu.
6.JACZEWSKICzy kto czyni różnicę pomiędzy dniami, czy pomiędzy potrawami, czy też tej różnicy nie zachowuje: niech to każdy czyni na chwałę Bogu.
7.SYMONKto sobie dzień jaki waży, dla Pana go waży. I kto je wszystko, dla Pana je: bo Bogu za to dziękuje: i kto nie je wszystkiego, dla Pana nie je: bo za to, co je, Bogu dziękuje.
8.MARIAWICIKto rozróżnia dni, dla Pana rozróżnia; a kto nie rozróżnia, dla Pana nie rozróżnia. Kto je, dla Pana je, albowiem dziękuje Bogu. A kto nie je, dla Pana nie je i dziękuje Bogu.
9.DĄBR.WUL.1973Kto dnia przestrzega, Panu przestrzega, a kto jada, dla Pana je, bo przecież dzięki czyni Bogu. Kto nie jada, dla Pana nie je i dzięki czyni Bogu.
10.DĄBR.GR.1961Kto dnia przestrzega, na chwałę Panu przestrzega, a kto jada, dla Pana je, bo przecież dzięki czyni Bogu. Kto nie jada, dla Pana nie je i dzięki czyni Bogu.
11.TYSIĄCL.WYD5Kto przestrzega pewnych dni, przestrzega ich dla Pana, a kto jada wszystko - jada dla Pana. Bogu przecież składa dzięki. A kto nie jada wszystkiego - nie jada ze względu na Pana, i on również dzięki składa Bogu.
12.BRYTYJKAKto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega; kto je, dla Pana je, dziękuje bowiem Bogu; a kto nie je, dla Pana nie je, i dziękuje Bogu.
13.POZNAŃSKAKto przestrzega wybranych dni, czyni to dla czci Pana. A także ten, kto je, dla czci Pana je, składa bowiem dziękczynienie Bogu. Również ten, który nie je, dla czci Pana nie je i składa dziękczynienie Bogu.
14.WARSZ.PRASKATen, który wyróżnia pewne dni, wyróżnia je po to, by oddać cześć Panu. Podobnie i ten, który je wszystko, również postępuje tak, żeby uczcić Pana, składając Mu dziękczynienie za każdy swój posiłek. Zresztą ten, który się powstrzymuje od pewnych pokarmów, również czyni to z myślą o przysporzeniu chwały Panu. I on także składa Bogu dziękczynienie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ten, kto jest świadomy dnia dla Pana jest świadomy; a kto nie jest świadomy dnia dla Pana nie jest świadomy. Kto je je dla Pana, bowiem dziękuje Bogu; a kto nie je nie je dla Pana oraz dziękuje Bogu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKto przestrzega dnia - przestrzega dla Pana. Kto jada - czyni to dla Niego, gdyż dziękuje Bogu. Kto nie jada, też nie jada dla Pana - i dziękuje Bogu.
17.TOR.PRZ.2023Kto myśli o dniu, dla Pana myśli; a kto nie myśli o dniu, dla Pana nie myśli; kto je, dla Pana je, bo dziękuje Bogu; a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuje Bogu.