« Rzym 14:6 List do Rzymian 14:7 Rzym 14:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo żaden z nas sobie nie żywie, i żaden sobie nie umiera.
2.WUJEK.1923Albowiem żaden z nas sobie nie żywie, i żaden sobie nie umiera.
3.RAKOW.NTŻaden bowiem z nas samemu sobie nie żywie, i żaden samemu sobie nie umiera.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem nikt z nas sobie nie żyje, i nikt sobie nie umiera.
5.GDAŃSKA.2017Nikt bowiem z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera.
6.JACZEWSKIMy nie dla siebie żyjemy i nie dla siebie umieramy;
7.SYMONBo żaden z nas nie żyje sobie, i żaden nie umiera sobie.
8.MARIAWICIAlbowiem nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt dla siebie nie umiera.
9.DĄBR.WUL.1973Nikt bowiem z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera.
10.DĄBR.GR.1961Nikt bowiem z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera.
11.TYSIĄCL.WYD5Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie:
12.BRYTYJKAAlbowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera;
13.POZNAŃSKANikt bowiem z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie.
14.WARSZ.PRASKAW rzeczywistości nikt z nas ani nie żyje, ani nie umiera dla siebie samego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż nikt z nas dla samego siebie nie żyje i nikt samemu sobie nie umiera.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNikt z nas przecież dla samego siebie nie żyje ani nie umiera.
17.TOR.PRZ.2023Albowiem nikt z nas nie żyje dla samego siebie i nikt dla samego siebie nie umiera.