« Rzym 2:9 List do Rzymian 2:10 Rzym 2:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Sława lepak i cześć, i pokój wszelkiemu działającemu dobro, i Judowi pierwej i Grekowi.
2.WUJEK.1923A chwała i cześć i pokój wszelkiemu czyniącemu dobrze, najprzód Żydowi, i Greczynowi.
3.RAKOW.NTA chwała i cześć, i pokój wszelkiemu czyniącemu dobre, i Żydowi naprzód, i Grekowi.
4.GDAŃSKA.1881A chwałę i cześć, i pokój wszelkiemu czyniącemu dobre, Żydowi najprzód, potem i Grekowi.
5.GDAŃSKA.2017A chwałę, cześć i pokój każdemu, kto czyni dobro, najpierw Żydowi, potem i Grekowi.
6.JACZEWSKIa znów chwała i cześć i pokój będą udziałem dobrze czyniącego:
7.SYMONa chwała, cześć i pokój każdemu, czyniącemu dobrze, tak żydowi najpierw, jak i greczynowi!
8.MARIAWICIale chwała i cześć, i pokój każdemu, kto czyni dobrze, naprzód Żydowi, a potem i Grekowi.
9.DĄBR.WUL.1973Chwała zaś, cześć i pokój każdemu czyniącemu dobrze, naprzód Żydowi a potem Grekowi:
10.DĄBR.GR.1961Chwała zaś, cześć i pokój każdemu czyniącemu dobrze, najpierw Żydowi, a potem Grekowi:
11.TYSIĄCL.WYD5Chwała zaś, cześć i pokój spotkają każdego, kto czyni dobrze - najpierw Żyda, a potem Greka.
12.BRYTYJKAA chwała i cześć, i pokój każdemu, który czyni dobrze, najpierw Żydowi, a potem i Grekowi.
13.POZNAŃSKAchwała zań, cześć i pokój będą udziałem każdego, kto czyni dobro - najpierw Żyda, potem Greka.
14.WARSZ.PRASKAchwała zaś i cześć, i pokój będą udziałem każdego dobrze czyniącego, Żyda naprzód, a potem i Greka.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale chwała, cześć i pokój każdemu, kto czyni szlachetnie; najpierw Żydowi, lecz także i Grekowi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNatomiast chwała, cześć i pokój czeka każdą osobę czyniącą dobro, najpierw Żyda, potem również Greka.
17.TOR.PRZ.2023A chwała i cześć, i pokój każdemu czyniącemu dobro, najpierw Żydowi, a także i Grekowi.