« Rzym 2:11 List do Rzymian 2:12 Rzym 2:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo którzykolwiek bez zakonnie zgrzeszyli, bez zakonnie i poginą; a którzykolwiek wzakonie zgrzeszyli, przez zakon osądzeni będą.
2.WUJEK.1923Bo którzykolwiek bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu poginą: a którzykolwiek w zakonie zgrzeszyli, przez zakon będą sądzeni.
3.RAKOW.NTBo którzykolwiek bezzakonnie zgrzeszyli, bezzakonnie też poginą; a którzykolwiek w zakonie zgrzeszyli, przez zakon będą sądzeni.
4.GDAŃSKA.1881A którzykolwiek bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu też poginą; a którzykolwiek w zakonie zgrzeszyli, przez zakon sądzeni będą.
5.GDAŃSKA.2017Bo ci, którzy bez prawa zgrzeszyli, bez prawa też zginą, a ci, którzy w prawie zgrzeszyli, przez prawo będą sądzeni;
6.JACZEWSKICi, co nie mając prawa, grzeszyli, zginą, chociaż wedle prawa nie będą sądzeni; ci zaś, co mając dane sobie prawo, przekraczać je będą, na mocy tegoż prawa potępionymi zostaną:
7.SYMONCi, którzy zgrzeszyli bez zakonu, bez zakonu też zginą: a którzy zgrzeszyli z zakonem, przez zakon potępieni będą.
8.MARIAWICIBo wszyscy, którzy bez Zakonu zgrzeszyli, bez Zakonu też poginą; a którzykolwiek w Zakonie zgrzeszyli, przez Zakon będą sądzeni.
9.DĄBR.WUL.1973Bo którzykolwiek zgrzeszyli bez Zakonu, bez Zakonu poginą, a którzy zgrzeszyli w Zakonie, przez Zakon będą sądzeni.
10.DĄBR.GR.1961Bo ci, co zgrzeszyli bez Zakonu, bez Zakonu poginą, a którzy zgrzeszyli w Zakonie, przez Zakon będą sądzeni.
11.TYSIĄCL.WYD5Bo ci, którzy bez Prawa zgrzeszyli, bez Prawa też poginą, a ci, co w Prawie zgrzeszyli, przez Prawo będą sądzeni.
12.BRYTYJKABo ci, którzy bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu też poginą; a ci, którzy w zakonie zgrzeszyli, przez zakon sądzeni będą;
13.POZNAŃSKACi przecież, którzy zgrzeszyli, będąc poza Prawem, zginą też poza Prawem. Ci zaś, którzy będąc pod panowaniem Prawa popełnili grzech, otrzymają wyrok zgodny z Prawem.
14.WARSZ.PRASKAWszyscy ci, którzy bez Prawa grzeszyli, bez Prawa również zginą, ci zaś, którzy pod Prawem grzeszyli, przez Prawo będą sądzeni.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ jacykolwiek chybili celu bez Prawa bez Prawa też poginą; a jacykolwiek zgrzeszyli w Prawie przez Prawo zostaną osądzeni.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCi więc, którzy zgrzeszyli nie mając Prawa, poginą bez niego. Ci natomiast, którzy zgrzeszyli w ramach Prawa, będą przez nie osądzeni.
17.TOR.PRZ.2023Ci bowiem, którzy bez prawa zgrzeszyli, bez prawa też zginą; a ci, którzy w prawie zgrzeszyli, przez prawo zostaną osądzeni.