« Rzym 2:12 List do Rzymian 2:13 Rzym 2:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo nie (ci) co słuchają zakonu sprawiedliwi u Boga, ale co czynią zakon usprawiedliwieni będą.
2.WUJEK.1923Albowiem nie słuchacze zakonu sprawiedliwymi są u Boga, ale którzy zakon czynią, będą usprawiedliwieni.
3.RAKOW.NT(Abowiem nie słuchacze zakonu sprawiedliwymi u Boga; ale czyniciele zakonu usprawiedliwieni będą.
4.GDAŃSKA.1881(Gdyż nie słuchacze zakonu sprawiedliwymi są u Boga; ale czyniciele zakonu usprawiedliwieni będą.)
5.GDAŃSKA.2017(Gdyż nie słuchacze prawa sprawiedliwi przed Bogiem, ale ci, którzy wypełniają prawo, będą usprawiedliwieni.
6.JACZEWSKInie posiadanie bowiem prawa, lecz wypełnianie jego usprawiedliwia przed Bogiem.
7.SYMONBo nie słuchacze zakonu sprawiedliwi są u Boga, lecz którzy zakon pełnią, ci będą usprawiedliwieni.
8.MARIAWICIBo nie słuchacze Zakonu sprawiedliwymi są u Boga, ale ci, którzy Zakon pełnią, będą usprawiedliwieni.
9.DĄBR.WUL.1973Nie ci bowiem, którzy słuchają Zakonu, sprawiedliwymi są przed Bogiem, ale ci, którzy Zakon pełnią, będą usprawiedliwieni.
10.DĄBR.GR.1961Nie ci bowiem, którzy słuchają Zakonu, sprawiedliwi są przed Bogiem, ale ci, którzy Zakon wypełniają będą usprawiedliwieni.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie ci bowiem, którzy przysłuchują się czytaniu Prawa, są sprawiedliwi wobec Boga, ale ci, którzy Prawo wypełniają, będą usprawiedliwieni.
12.BRYTYJKAGdyż nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą.
13.POZNAŃSKABo nie tych, którzy są słuchaczami Prawa, uzna Bóg za sprawiedliwych, lecz ci, którzy pełnią uczynki zgodne z Prawem, doznają usprawiedliwienia.
14.WARSZ.PRASKANie ci bowiem są sprawiedliwi u Boga, którzy przysłuchują się Prawu, lecz ci, którzy je wypełniają, ci będą usprawiedliwieni.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż nie słuchacze Prawa są sprawiedliwymi przed Bogiem, ale wykonawcy Prawa będą uważani za sprawiedliwych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LIT(Gdyż nie ci, którzy słuchają Prawa, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy je stosują, mogą liczyć na usprawiedliwienie.
17.TOR.PRZ.2023Gdyż nie słuchacze Prawa są sprawiedliwi przed Bogiem, ale ci, którzy czynią Prawo, zostaną uznani za sprawiedliwych.