« Rzym 2:16 List do Rzymian 2:17 Rzym 2:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Oto się ty Judowinem mienisz, i ubezpieczasz się na zakon, i chwalisz się Bogiem.
2.WUJEK.1923A jeźli się ty nazywasz Żydem i przestawasz na zakonie i chlubisz się w Bogu,
3.RAKOW.NTOto, ty Żydem nazwany bywasz, i przestawasz na zakonie, i chłubisz się w Bogu.
4.GDAŃSKA.1881Oto się ty nazywasz Żydem i polegasz na zakonie, a chlubisz się Bogiem.
5.GDAŃSKA.2017Oto ty się nazywasz Żydem, polegasz na prawie, chlubisz się Bogiem;
6.JACZEWSKITy się mianujesz żydem; mówisz, iż się wspierasz na prawie; chełpisz się znajomością Boga;
7.SYMONJeśli tedy ty nazywasz siebie żydem, i polegasz na zakonie, i chlubisz się Bogiem:
8.MARIAWICIJeśliż więc nazywasz się Żydem, i spuszczasz się na Zakon, i przechwalasz się w Bogu,
9.DĄBR.WUL.1973Jeśli tedy ty nazywasz się Żydem, polegasz na Zakonie i chlubisz się w Bogu,
10.DĄBR.GR.1961Cóż tedy, że nazywasz się Żydem, polegasz na Zakonie i chlubisz się w Bogu,
11.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli jednak ty dumnie nazywasz siebie Żydem, całkowicie zdajesz się na Prawo, chlubisz się Bogiem,
12.BRYTYJKAJeśli tedy ty mienisz się Żydem i polegasz na zakonie, i chlubisz się Bogiem,
13.POZNAŃSKAJeśli zaś ty, który nosisz miano Żyda i z poczuciem bezpieczeństwa kierujesz się Prawem oraz chlubisz się Bogiem,
14.WARSZ.PRASKATymczasem ty, który się nazywasz Żydem, polegasz całkowicie na Prawie, chlubisz się Bogiem,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc jeśli ty nazywasz siebie Żydem, opierasz się na Prawie i chlubisz się przy Bogu;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli natomiast ty określasz się Żydem, polegasz na Prawie, szczycisz się Bogiem;
17.TOR.PRZ.Oto ty, który nazywasz siebie Żydem i polegasz na Prawie, i chlubisz się w Bogu,