« Rzym 2:29 List do Rzymian 3:1 Rzym 3:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574CO przeto obfitszego ma Judowin? albo który pożytek obrzezania?
2.WUJEK.1923Cóż tedy ma więcéj Żydowin? albo co za pożytek obrzezania?
3.RAKOW.NTKtóraż tedy zacność Żyda? abo co za pomoc obrzeski?
4.GDAŃSKA.1881Czemże tedy zacniejszy Żyd? albo co za pożytek obrzezki?
5.GDAŃSKA.2017Na czym więc polega wyższość Żyda? Albo jaki jest pożytek z obrzezania?
6.JACZEWSKIJakąż przeto wyższość mają żydzi nad innymi ludźmi, albo jaki jest pożytek z obrzezania?
7.SYMONCóż tedy odznacza żyda? lub co za pożytek z obrzezania?
8.MARIAWICICóż tedy ma więcej Żyd? Albo co za pożytek z obrzezania?
9.DĄBR.WUL.1973Cóż tedy za przewagę ma Żyd? Albo co za pożytek z obrzezania?
10.DĄBR.GR.1961Cóż więc za przewagę ma Żyd? Albo co za pożytek z obrzezania?
11.TYSIĄCL.WYD5Na czym więc polega wyższość Żyda? I jaki pożytek z obrzezania?
12.BRYTYJKACzymże więc góruje Żyd? Albo co za pożytek jest z obrzezania?
13.POZNAŃSKAJakaż więc wyższość Żyda? Jakiż pożytek z obrzezania?
14.WARSZ.PRASKAW czymże więc przejawia się wyższość Żyda? Albo jakiż jest pożytek z obrzezania?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jaka więc jest przewaga Żyda, lub jaka pomoc z obrzezki?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy więc Żyd jest kimś szczególnym? Albo co za pożytek z obrzezania?
17.TOR.PRZ.2023Jaka jest więc wyższość Żyda? Albo jaki jest zysk z obrzezania?