« Rzym 3:10 List do Rzymian 3:11 Rzym 3:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Niemasz rozumnego, niemasz ktoby szukał Boga.
2.WUJEK.1923Niemasz rozumiejącego, niemasz szukającego Boga.
3.RAKOW.NTNie masz rozumiejącego, nie masz ktoby szukał Boga.
4.GDAŃSKA.1881Nie masz rozumnego i nie masz, kto by szukał Boga.
5.GDAŃSKA.2017Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga.
6.JACZEWSKINie masz, ktoby był mądry, ktoby szukał Boga.
7.SYMONniemasz rozumnego: niemasz, ktoby szukał Boga.
8.MARIAWICIniema rozumnego, niema ktoby szukał Boga;
9.DĄBR.WUL.1973nie masz rozumnego, nie masz, kto by szukał Boga.
10.DĄBR.GR.1961nie masz rozumnego, nie masz, kto by szukał Boga.
11.TYSIĄCL.WYD5nie ma rozumnego, nie ma, kto by szukał Boga.
12.BRYTYJKANie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga;
13.POZNAŃSKAnie ma człowieka mądrego, nie ma takiego, który szuka Boga.
14.WARSZ.PRASKAnikt nie jest przy zdrowych zmysłach, nie ma takiego, który by szukał Boga.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.nie jest rozumiejącym, nie jest szukającym Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie ma, kto by rozumiał, nie ma, kto by szukał Boga.
17.TOR.PRZ.Nie ma, kto by pojmował, nie ma, kto by szukał Boga;