« Rzym 3:19 List do Rzymian 3:20 Rzym 3:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(3:19) Ponieważ z uczynków zakonu nie bywa usprawiedliwione wszelkie ciało przed niem. (3:20) Bo przez zakon poznanie grzechu.
2.WUJEK.1923Bo z uczynków zakonu żadne ciało nie będzie przed nim usprawiedliwione; bo przez zakon poznanie grzechu.
3.RAKOW.NTPrzeto iż z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwione żadne ciało przed nim; bo przez zakon poznanie grzechu.
4.GDAŃSKA.1881Przeto z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwione żadne ciało przed oblicznością jego, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu.
6.JACZEWSKIbo zakon sam nikogo nie usprawiedliwi przed Bogiem; bo zakon daje tylko poznanie grzechu.
7.SYMONAlbowiem z uczynków zakonu żaden człowiek nie będzie przed nim usprawiedliwiony, bo zakon służy jeno do poznania grzechu.
8.MARIAWICIBo z uczynków Zakonu nie będzie przed Nim usprawiedliwione żadne ciało. Albowiem przez Zakon jest poznanie grzechu.
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem żaden człowiek nie będzie przed nim usprawiedliwiony z uczynków Zakonu: przez Zakon bowiem poznanie grzechu.
10.DĄBR.GR.1961Przecież żaden człowiek nie będzie wobec niego usprawiedliwiony z uczynków Zakonu: przez Zakon bowiem – poznanie grzechu.
11.TYSIĄCL.WYD5jako że dzięki uczynkom wymaganym przez Prawo żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach. Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu.
12.BRYTYJKADlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu.
13.POZNAŃSKAponieważ żaden człowiek nie dozna usprawiedliwienia wobec Niego na podstawie uczynków nakazanych przez Prawo. Wskutek Prawa bowiem nastąpiło poznanie grzechu.
14.WARSZ.PRASKAgdyż nikt w oczach Jego nie będzie usprawiedliwiony wskutek uczynków Prawa. Dzięki Prawu bowiem poznaje się [jedynie] grzech.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego z uczynków Prawa nie zostanie przed Nim uznana za sprawiedliwą żadna osobowość oparta na cielesnej naturze; bo wśród Prawa jest rozpoznanie grzechu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITStąd, dzięki czynom nakazanym przez Prawo nikt nie dostąpi przed Nim usprawiedliwienia. Prawo zapewnia po prostu właściwe poznanie grzechu.
17.TOR.PRZ.Dlatego że z uczynków Prawa żadne ciało nie będzie uznane za sprawiedliwe przed Jego obliczem, gdyż przez Prawo jest dogłębne poznanie grzechu.