« Rzym 4:21 List do Rzymian 4:22 Rzym 4:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto i poczytano mu za sprawiedliwość.
2.WUJEK.1923Przeto mu téż poczytano ku sprawiedliwości.
3.RAKOW.NTPrzeto też poczytano mu to za sprawiedliwość.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż przyczytano mu to za sprawiedliwość.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego zostało mu to poczytane za sprawiedliwość.
6.JACZEWSKIPrzetoż poczytano to mu ku usprawiedliwieniu.
7.SYMONI dlatego poczytano mu to było ku sprawiedliwości.
8.MARIAWICIPrzeto też i poczytane mu jest to ku sprawiedliwości.
9.DĄBR.WUL.1973I dlatego poczytano mu to za sprawiedliwość.
10.DĄBR.GR.1961I dlatego poczytano mu to za sprawiedliwość.
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego też policzono mu to za sprawiedliwość.
12.BRYTYJKAI dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość.
13.POZNAŃSKADlatego również to "uznano mu za usprawiedliwienie".
14.WARSZ.PRASKAI dlatego poczytane mu to zostało ku sprawiedliwości.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I dlatego zostało mu to policzone ku sprawiedliwości.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWłaśnie dlatego uznano mu to za sprawiedliwość.
17.TOR.PRZ.2023I dlatego zostało mu to policzone za sprawiedliwość.