« Rzym 4:20 List do Rzymian 4:21 Rzym 4:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Będą pewien, że (on) który obiecał, mocen jest i uczynić.
2.WUJEK.1923Dostatecznie wiedząc, iż cokolwiek obiecał, mocen jest i uczynić.
3.RAKOW.NTZupełnie upewniony też będąc, iż co on obiecał, mocen jest i uczynić.
4.GDAŃSKA.1881Będąc też tego pewien, że cokolwiek on obiecał, mocen jest i uczynić.
5.GDAŃSKA.2017Będąc też pewien tego, że to, co on obiecał, ma moc też uczynić.
6.JACZEWSKIbo był najmocniej przekonany, że cokolwiek Bóg przyobiecał, to wszystko mocen jest spełnić.
7.SYMONnajpewniejszym będąc, że cokolwiek obiecał, mocen jest także wykonać.
8.MARIAWICIzupełnie wiedząc, że cokolwiek obiecał Bóg, to mocen jest i uczynić.
9.DĄBR.WUL.1973wiedząc na pewno, że cokolwiek przyobiecał, mocen jest uczynić.
10.DĄBR.GR.1961wiedząc na pewno, że cokolwiek przyobiecał, ma moc to uczynić.
11.TYSIĄCL.WYD5i był przekonany, że mocen jest On również wypełnić, co obiecał.
12.BRYTYJKAMając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić.
13.POZNAŃSKABył przekonany, że Ten, który daje obietnicę, zdolny też jest ją spełnić.
14.WARSZ.PRASKAbędąc przekonanym, że jest On w mocy uczynić wszystko, co tylko przyrzekł.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.zostawszy przekonanym, że co obiecał, jest też zdatny uczynić.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBył przy tym w pełni przekonany, że to, co Bóg obiecał, ma moc również spełnić.
17.TOR.PRZ.2023I będąc w pełni zapewnionym, że cokolwiek On obiecał, mocny jest i uczynić;