« Rzym 4:23 List do Rzymian 4:24 Rzym 4:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(4:23b) Ale i dla nas, którym ma być poczytano, wierzącym w (onego) który wskrzesił Jesusa pana naszego zmartwych.
2.WUJEK.1923Ale téż dla nas, którym ma być poczytano, wierzącym w tego, który wzbudził Jezusa Chrystusa, Pana naszego, z martwych,
3.RAKOW.NTAle też dla nas, którym ma być poczytano, wierzącym w onego który wzbudził Jezusa Pana naszego z martwych;
4.GDAŃSKA.1881Ale i dla nas, którym ma być przyczytano, którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego, z martwych;
5.GDAŃSKA.2017Ale i ze względu na nas, którym ma być poczytane, którzy wierzymy w tego, który wskrzesił z martwych Jezusa, naszego Pana;
6.JACZEWSKIale i nas także usprawiedliwi, gdy uwierzymy w tego, kto wskrzesił Jezusa Chrystusa Pana naszego,
7.SYMONale i dla nas, którym poczytana będzie wiara w tego, który wzbudził z martwych Jezusa Chrystusa, Pana naszego:
8.MARIAWICIale też i dla nas, którym też będzie poczytane ku sprawiedliwości, jeśli wierzymy w Onego, Który wskrzesił Jezusa Chrystusa, Pana naszego od umarłych,
9.DĄBR.WUL.1973ale i ze względu na nas, którym poczytana będzie wiara w tego, który wzbudził Jezusa Chrystusa Pana naszego z martwych:
10.DĄBR.GR.1961ale i ze względu na nas, którym poczytana będzie wiara w tego, który wzbudził z martwych Jezusa Pana naszego,
11.TYSIĄCL.WYD5ale i ze względu na nas, jako że będzie policzone i nam, którzy wierzymy w Tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego.
12.BRYTYJKAAle ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego, z martwych,
13.POZNAŃSKAlecz i ze względu na nas, którym uzna się to za usprawiedliwienie - nam, co uwierzyliśmy w Tego, który wskrzesił Jezusa, Pana naszego.
14.WARSZ.PRASKAlecz ze względu na nas, bo i nam będzie poczytane, skoro tylko uwierzymy w Tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.ale także z powodu nas, którym ma to być policzone. Owym wierzącym w Tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, naszego Pana.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITStało się to również ze względu na nas. Nam ma to być uznane, wierzącym w Tego, który wzbudził z martwych Jezusa, naszego Pana,
17.TOR.PRZ.Ale i ze względu na nas, którym ma być to poczytywane, wierzącym w Tego, który wzbudził z martwych Jezusa, naszego Pana;