« Rzym 4:4 List do Rzymian 4:5 Rzym 4:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A nie robiącemu, lecz wierzącemu w onego co usprawiedliwia niezbożnika, policza się wiara jego do sprawiedliwości, wedle zrządzenia łaski Bożej.
2.WUJEK.1923A temu, który nie robi, ale wierzącemu w tego, który usprawiedliwia niepobożnego, poczytana bywa wiara jego ku sprawiedliwości wedle postanowienia łaski Bożéj.
3.RAKOW.NTA nie robiącemu, lecz wierzącemu w onego który usprawiedliwia niepobożnego, poczytana bywa ona wiara jego ku sprawiedliwości.
4.GDAŃSKA.1881Nie robiącemu zaś, lecz wierzącemu w tego, który usprawiedliwia niepobożnego, przyczytana bywa wiara jego za sprawiedliwość.
5.GDAŃSKA.2017Temu zaś, kto nie pracuje, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, jego wiara zostaje poczytana za sprawiedliwość.
6.JACZEWSKIJeżeli zaś ktoś został usprawiedliwiony nie za to, że pracował, ale za to, że uwierzył w tego, kto usprawiedliwia grzesznika: - to wiara mu tylko wyjednała to usprawiedliwienie: a zatem to usprawiedliwienie przyszło mu z łaski Bożej.
7.SYMONTemu natomiast, kto nie zarabia pracą, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiara jego poczyta się mu ku sprawiedliwości z postanowienia łaski Bożej.
8.MARIAWICIA zaś temu, który nie działa, ale wierzy w Onego, Który usprawiedliwia grzesznego, bywa mu poczytana wiara jego ku sprawiedliwości podług postanowienia łaski Bożej.
9.DĄBR.WUL.1973Natomiast temu, który nie pracuje, a wierzy w tego, który może usprawiedliwić grzesznika, wiara jego poczytuje się ku sprawiedliwości z postanowienia łaski Bożej.
10.DĄBR.GR.1961Natomiast temu, który nie pracuje, a wierzy w tego, który może usprawiedliwić grzesznika, wiara jego poczytuje się ku sprawiedliwości.
11.TYSIĄCL.WYD5Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w Tego, co usprawiedliwia grzesznika, wiarę jego liczy się za tytuł do usprawiedliwienia,
12.BRYTYJKAGdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość,
13.POZNAŃSKATemu zaś, który nie pracuje - wierzy natomiast w Tego, który bezbożnemu daje usprawiedliwienie - uznaje się wiarę za tytuł do usprawiedliwienia.
14.WARSZ.PRASKALecz kto nie gromadzi uczynków, ale wierzy w Tego, który usprawiedliwia grzesznika, temu jego wiara jest poczytana ku sprawiedliwości.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A temu, co się nie trudzi, ale wierzy dzięki Temu, co uznaje bezbożnego za sprawiedliwego jego wiara jest liczona ku sprawiedliwości.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKto jednak nie pracuje, lecz wierzy Temu, który usprawiedliwia bezbożnego, temu wiarę uznaje się za sprawiedliwość.
17.TOR.PRZ.Temu natomiast, który nie pracuje, lecz wierzy w Tego, który czyni sprawiedliwym bezbożnego, jego wiara jest mu policzona za sprawiedliwość.