« Rzym 4:3 List do Rzymian 4:4 Rzym 4:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz robotnikowi zapłata nie policza się wedle łaski, ale wedle długu.
2.WUJEK.1923A temu, który robi, zapłata nie bywa poczytana podług łaski, ale podług powinności.
3.RAKOW.NTA robiącemu, zapłata nie bywa poczytana podług łaski, ale podług powinności dana;
4.GDAŃSKA.1881A robiącemu zapłata nie bywa przyczytana podług łaski, ale podług długu;
5.GDAŃSKA.2017A temu, kto pracuje, zapłata nie jest uznana za łaskę, ale za należność.
6.JACZEWSKITemu, kto pracuje, daje się zapłata nie z łaski lecz z obowiązku.
7.SYMONLecz temu, kto zarabia pracą, zapłata poczyta się nie z łaski, ale z powinności.
8.MARIAWICIAle temu, który co czyni, zapłata nie bywa przyczytana podług łaski, ale podług powinności.
9.DĄBR.WUL.1973Temu wszakże, który pracuje, nie poczytuje się zapłaty za łaskę, ale za rzecz należną.
10.DĄBR.GR.1961Temu wszakże, który pracuje nie poczytuje się zapłaty za łaskę, ale za rzecz należną.
11.TYSIĄCL.WYD5Otóż temu, który pracuje, liczy się zapłatę nie tytułem łaski, lecz należności.
12.BRYTYJKAA gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność;
13.POZNAŃSKAPracownikowi przyznaje się zapłatę jako należność, a nie z łaskawości.
14.WARSZ.PRASKAKto zaś pracuje, tego zapłaty nie uważa się za coś danego z łaski, lecz za należność.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś temu, co się trudzi, zapłata nie jest liczona z łaski ale z powodu długu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli ktoś pracuje, nikt mu wynagrodzenia nie poczytuje za łaskę. Ono mu się należy.
17.TOR.PRZ.2023A pracującemu, zapłata nie jest policzona według łaski, ale według należności;