« 1Kor 10:23 1 List do Koryntian 10:24 1Kor 10:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Żaden swego (pożytku) niech nie szuka, ale drugiego.
2.WUJEK.1923Niechaj nikt nie szuka, co jest jego, ale co drugiego.
3.RAKOW.NTNikt niechaj, co jest jego, nie szuka, ale co jest drugiego każdy.
4.GDAŃSKA.1881Nikt niechaj nie szuka tego, co jest jego, ale każdy, co jest bliźniego.
5.GDAŃSKA.2017Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego.
6.JACZEWSKIOtóż w czynnościach naszych nie na pożytek tylko własny patrzeć winniśmy, ale i na pożytek drugich ludzi.
7.SYMONNiech nikt nie szuka co swego, lecz co bliźniego jest.
8.MARIAWICINiechaj nikt nie szuka swego, ale każdy, co jest drugiego.
9.DĄBR.WUL.1973Niech nikt nie szuka tylko swego, ale i tego, co bliźniego jest.
10.DĄBR.GR.1961Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz dobra bliźniego.
11.TYSIĄCL.WYD5Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego.
12.BRYTYJKANiech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego.
13.POZNAŃSKANiech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz dobra bliźniego.
14.WARSZ.PRASKANiech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech nikt nie szuka swojego, ale każdy drugiego.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie zabiegajcie tylko o to, co służy wam, ale również o to, co służy innym.
17.TOR.PRZ.Niech nikt nie szuka swego, lecz każdy tego, co drugiej osoby .