« 1Kor 10:26 1 List do Koryntian 10:27 1Kor 10:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli lepak kto zniewiernych wzowie was na wieczerzą a chcecie iść, wszytko co przed was położą jedzcie, nic nie pytając prze sumnienie.
2.WUJEK.1923Jeźli kto z niewiernych was wzywa, a chcecie iść, wszystko, co przed was położą, jedzcie, nic nie pytając dla sumnienia.
3.RAKOW.NTA jeśli kto wzywa was z niewiernych, a chcecie iść, wszytko coby kładziono przed was, jedzcie, nic się nie pytając dla sumnienia.
4.GDAŃSKA.1881A jeźliby was kto zaprosił z niewiernych, a chcecie iść, wszystko, co przed was położą, jedzcie, nic nie pytając dla sumienia.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli zaprosi was ktoś z niewierzących, a chcecie iść, jedzcie wszystko, co przed wami postawią, o nic nie pytając ze względu na sumienie.
6.JACZEWSKIGdy kto z niewiernych zaprosi was do stołu swego, i wy zaproszenie przyjmiecie: - to jedzcie wszystko, co przed wami postawią, o nic się nie pytając, by nie zaniepokajać sumienia.
7.SYMONJeśli kto z niewiernych zaprasza was, a wy iść zechcecie, wszystko co wam podadzą, jedzcie: nic nie pytając, dla spokoju sumienia.
8.MARIAWICIJeśli was kto z niewiernych wezwie na wieczerzę i zechcecie do niego iść, to wszystko, co przed wami będzie położone, jedzcie, nic nie pytając, dla sumienia.
9.DĄBR.WUL.1973Jeśli kto z pogan zaprasza was i zechcecie pójść, jedzcie wszystko, co wam podadzą, o nic nie pytając dla spokoju sumienia.
10.DĄBR.GR.1961Jeżeli kto z pogan zaprasza was i zechcecie pójść, jedzcie wszystko, co wam podadzą, o nic nie pytając dla spokoju sumienia.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli zaprosi was ktoś z niewierzących, a wy zgodzicie się przyjść, jedzcie wszystko, co wam podadzą, nie pytając o nic - dla spokoju sumienia.
12.BRYTYJKAA jeśli was kto z niewiernych zaprosi, a chcecie pójść, jedzcie wszystko, co wam podadzą, o nic nie pytając dla spokoju sumienia.
13.POZNAŃSKAJeśli zaprosi was ktoś z niewierzących, a wy przyjmiecie jego zaproszenie, możecie jeść wszystko, co wam podadzą, nie pytając dla spokoju sumienia, skąd pochodzi pokarm.
14.WARSZ.PRASKAJeżeli zaprosi was ktoś z niewierzących, a wy zgodzicie się przyjść, jedzcie wszystko, co wam podadzą, nie pytając o nic – dla spokoju sumienia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli ktoś z niewierzących was zaprasza, a chcecie iść, jedzcie wszystko, co wam jest podawane, nic nie oceniając przez sumienie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli zaprasza was ktoś z niewierzących, a chcecie pójść, jedzcie wszystko, co przed wami postawią. O nic - ze względu na sumienie - nie pytajcie.
17.TOR.PRZ.A jeśli ktoś z niewierzących zaprosi was, a chcecie pójść, wszystko, co przed wami jest postawione, jedzcie, o nic nie pytając z powodu sumienia.