« 1Kor 11:14 1 List do Koryntian 11:15 1Kor 11:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:13b) a niewiasta jeśli włosy zapuści cześć jej jest. Iż włosy miasto okrycia dano jej.
2.WUJEK.1923Lecz niewiasta, jeźli zapuści włosy, jest jéj ku chwale, przeto, iż włosy są jéj za przykrycie dane.
3.RAKOW.NTA niewiasta gdy włosy zapuści, chwała jej jest; przeto iż włosy za przykrycie dane są jej.
4.GDAŃSKA.1881Ale niewiasta, jeźli zapuszcza włosy, jest jej ku poczciwości, przeto iż jej włosy dane są za przykrycie.
5.GDAŃSKA.2017Ale jeśli kobieta nosi długie włosy, przynosi jej to chwałę, gdyż włosy zostały jej dane za okrycie.
6.JACZEWSKIDla kobiety zaś długie włosy są ozdobą; stanowią one naturalne okrycie głowy.
7.SYMONlecz gdy niewiasta włosy zapuszcza, to służy ku ozdobie jej: dlatego, iż włosy są jej za przykrycie dane.
8.MARIAWICIA niewiasta zaś, gdy zapuści długie włosy, jest jej to ku czci, ponieważ włosy dane są jej zamiast zasłony.
9.DĄBR.WUL.1973Lecz gdy niewiasta włosy zapuszcza, to służy ku jej chwale, dlatego że włosy są jej za przykrycie dane.
10.DĄBR.GR.1961Lecz gdy niewiasta włosy zapuszcza, służy to jej chwale, dlatego że włosy są jej za przykrycie dane.
11.TYSIĄCL.WYD5podczas gdy dla kobiety jest to właśnie chwałą? Włosy bowiem zostały jej dane za okrycie.
12.BRYTYJKAA kobiecie, jeśli zapuszcza włosy przynosi to chlubę? Gdyż włosy są jej dane jako okrycie.
13.POZNAŃSKAgdy dla kobiety jest to zaszczyt? Bóg dał jej włosy na okrycie.
14.WARSZ.PRASKApodczas gdy dla kobiety jest to właśnie chwałą? Włosy bowiem zostały jej dane za okrycie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a jeżeli niewiasta zapuszcza włosy, jest to jej wspaniałością. Gdyż włos dany jest jej z powodu szaty.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITa kobiecie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chwałę? Gdyż włosy zostały jej dane jako okrycie.
17.TOR.PRZ.2023Ale jeśli kobieta nosi długie włosy, jest to jej chwałą, gdyż włosy dane jej są zamiast okrycia.