« 1Kor 11:13 1 List do Koryntian 11:14 1Kor 11:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:13a) Nie samo(li) przyrodzenie uczy was, iż mąż jeśli włosy zapuści sromota mu jest,
2.WUJEK.1923Ani samo przyrodzenie was uczy, iż mąż, gdyby włosy zapuszczał, jest mu ku zelżywości?
3.RAKOW.NTAzaż samo przyrodzenie nie uczy was, iżci mężowi gdyby włosy zapuszczał, zelżywością jemu jest.
4.GDAŃSKA.1881Azaż was i samo przyrodzenie nie uczy, iż mężowi, gdyby włosy zapuszczał, jest mu ku zelżywości?
5.GDAŃSKA.2017Czyż sama natura nie uczy was, że gdy mężczyzna nosi długie włosy, przynosi mu to wstyd?
6.JACZEWSKICzyż sama natura nie uczy was, że brzydko jest mężczyźnie, gdy nosi długie włosy?
7.SYMONCzy samo przyrodzenie nie uczy was, że gdy mężczyzna zapuszcza włosy, to go oszpeca:
8.MARIAWICINawet sama natura was tego uczy, że gdyby mąż zapuszczał włosy, byłoby mu to ku zelżywości.
9.DĄBR.WUL.1973Czyż sama natura nie poucza nas, że byłoby wstydem dla mężczyzny, gdyby zapuszczał włosy?
10.DĄBR.GR.1961Czyż sama natura nie poucza was, że byłoby wstydem dla mężczyzny, gdyby zapuszczał włosy?
11.TYSIĄCL.WYD5Czyż sama natura nie poucza nas, że hańbą jest dla mężczyzny nosić długie włosy,
12.BRYTYJKACzyż sama natura nie poucza was, że mężczyźnie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to wstyd,
13.POZNAŃSKACzy nie poucza nas sama natura, że byłoby hańbą dla mężczyzny nosić długie włosy,
14.WARSZ.PRASKACzyż sama natura nie poucza nas, że hańbą jest dla mężczyzny nosić długie włosy,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I sama, wrodzona skłonność was uczy, że jeśli mężczyzna zapuszcza włosy, jest mu to zniesławieniem;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzyż sama natura nie poucza was, że mężczyźnie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to wstyd,
17.TOR.PRZ.2023Czyż i nie sama natura uczy was, że jeśli mężczyzna, nosi długie włosy, jest to dla niego hańbą?