« 1Kor 11:12 1 List do Koryntian 11:13 1Kor 11:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:12) Sami u siebie to zeznajcie, przystojnoli jest niewieście nie nakrytej modlić się Bogu?
2.WUJEK.1923Wy sami osądźcie: przystoili niewieście, nie przykrywszy się, modlić się Bogu?
3.RAKOW.NTSami u siebie rozsądźcie, przystoili niewieście nie przykrytej Bogu się modlić?
4.GDAŃSKA.1881Sami u siebie rozsądźcie, przystoili niewieście bez nakrycia modlić się Bogu?
5.GDAŃSKA.2017Osądźcie sami: Czy wypada kobiecie modlić się do Boga bez nakrycia głowy?
6.JACZEWSKISami to osądźcie, czy byłoby przyzwoicie, aby kobieta modliła się z odkrytą głową?
7.SYMONOsądźcie sami: czy przystoi niewieście modlić się do Boga, nie przykrywszy głowy?
8.MARIAWICISami to osądźcie: przystoi li niewieście nie z zawiniętą głową modlić się Bogu?
9.DĄBR.WUL.1973Osądźcież sami, czy przystoi niewieście bez nakrycia modlić się do Boga.
10.DĄBR.GR.1961Osądźcież sami, czy przystoi niewieście bez nakrycia modlić się do Boga.
11.TYSIĄCL.WYD5Osądźcie zresztą sami. Czy wypada, aby kobieta z odkrytą głową modliła się do Boga?
12.BRYTYJKAOsądźcie sami: Czy przystoi kobiecie bez nakrycia modlić się do Boga?
13.POZNAŃSKASami zresztą osądźcie, czy wypada, aby kobieta modliła się do Boga z odkrytą głową?
14.WARSZ.PRASKAOsądźcie zresztą sami. Czy wypada, aby kobieta z odkrytą głową modliła się do Boga?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W was samych rozsądźcie; czy stosownym jest dla kobiety modlić się do Boga bez nakrycia?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSami osądźcie: Czy żonie wypada modlić się do Boga bez nakrycia głowy?
17.TOR.PRZ.2023Osądźcie sami w sobie, czy przystoi kobiecie bez nakrycia modlić się do Boga?