« 1Kor 12:16 1 List do Koryntian 12:17 1Kor 12:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli całe ciało okiem, gdzie (jest) słuch? Jeśli całe (ciało) słuchem, gdzież powonianie?
2.WUJEK.1923Jeźliż wszystko ciało okiem, gdzież słuch? Jeźli wszystko słuchem, gdzież wonienie?
3.RAKOW.NTJeśliż całe ciało okiem, gdzież słuch? Jeśliż całe słuchem, gdzież wonianie?
4.GDAŃSKA.1881Jeźliż wszystko ciało jest okiem, gdzież słuch? a jeźliż wszystko słuchem, gdzież powonienie?
5.GDAŃSKA.2017Gdyby całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A gdyby całe było słuchem, gdzież powonienie?
6.JACZEWSKIGdyby całe ciało było okiem: - to gdzie byłby słuch? A gdyby wszystko słuchem było: - to cożby się stało z powonieniem?
7.SYMONJeśliby wszystko ciało było okiem, gdzież byłby słuch? I jeśliby wszystko ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie?
8.DĄBR.WUL.1973Gdyby całe ciało było okiem, gdzież słuch? I gdyby było słuchem, gdzież powonienie?
9.DĄBR.GR.1961Gdyby całe ciało było okiem, gdzież słuch? A gdyby całe było słuchem, gdzież powonienie?
10.TYSIĄCL.WYD5Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie?
11.BRYTYJKAJeśliby całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśliby całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie?
12.POZNAŃSKAGdyby całe ciało było wzrokiem, to gdzież podziałby się słuch? Gdyby całe ciało było słuchem, to gdzież byłoby powonienie?
13.WARSZ.PRASKAGdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyby całe ciało było okiem, gdzie byłby słuch? A gdyby wszystko było słuchem, gdzie byłby węch?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli całe ciało byłoby okiem, gdzie byłby słuch? Jeśli słuchem, gdzie byłby węch?
16.TOR.NOWE.PRZ.Jeśli całe ciało byłoby okiem, gdzie byłby słuch? A jeśli całe ciało byłoby słuchem, gdzie byłoby powonienie?