« 1Kor 12:26 1 List do Koryntian 12:27 1Kor 12:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wy jesteście ciało Christusowe, i członki z członków.
2.WUJEK.1923Lecz wy jesteście ciałem Chrystusowem, i członkami z członka.
3.RAKOW.NTA wy jesteście ciałem Christusowym, i członkami po części.
4.GDAŃSKA.1881Lecz wy jesteście ciałem Chrystusowym i członkami, każdy z osobna.
5.GDAŃSKA.2017Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami.
6.JACZEWSKIWy to jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami jego.
7.SYMONA wyście ciałem Chrystusowym, członkami jedni drugich.
8.DĄBR.WUL.1973A wy jesteście ciałem Chrystusowym, jedni drugich członkami.
9.DĄBR.GR.1961Wy jesteście ciałem Chrystusowym i jego członkami, każdy jakąś cząstką.
10.TYSIĄCL.WYD5Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi [Jego] członkami.
11.BRYTYJKAWy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami.
12.POZNAŃSKAOtóż wy jako Kościół jesteście Ciałem Chrystusa, a każdy z was oddzielnie jest członkiem tego Ciała.
13.WARSZ.PRASKAWy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi jego członkami.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś wy jesteście Ciałem Chrystusa, a z osobna członkami.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym właśnie sensie wy wszyscy jesteście ciałem Chrystusa, a każdy z osobna - członkami.
16.TOR.NOWE.PRZ.Lecz wy jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami.