« 1Kor 12:28 1 List do Koryntian 12:29 1Kor 12:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(12:29) Izali wszytcy Apostołmi? Izali wszytcy proroki? Izali wszytcy uczycielmi? (12:30a) Izali wszytcy mocami?
2.WUJEK.1923Izali wszyscy Apostółmi? Izali wszyscy prorokami?
3.RAKOW.NTIzali wszyscy są Apostołmi? izali wszyscy Proroki? izali wszyscy Nauczycielmi? izali wszyscy mocy?
4.GDAŃSKA.1881Izali wszyscy są Apostołami? Izali wszyscy prorokami? Izali wszyscy nauczycielami? Izali wszyscy cudotwórcami?
5.GDAŃSKA.2017Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy cudotwórcami?
6.JACZEWSKICzyż mogą być wszyscy Apostołami, albo Prorokami, albo Nauczycielami?
7.SYMONCzy wszyscy prorokami? czy wszyscy nauczycielami? czy wszyscy cudownemi mocami?
8.DĄBR.WUL.1973Czy wszyscy są Apostołami? Czy wszyscy Prorokami?
9.DĄBR.GR.1961Czy wszyscy są Apostołami? Czy wszyscy Prorokami?
10.TYSIĄCL.WYD5Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów?
11.BRYTYJKACzy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów?
12.POZNAŃSKACzy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy przemawiają z natchnienia Bożego lub są nauczycielami? Czy wszyscy mają nadziemskie moce
13.WARSZ.PRASKACzyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy dysponują przejawami mocy Boga?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy przez wszystkich przejawia się moc?
16.TOR.NOWE.PRZ.Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają przejawy mocy?