« 1Kor 14:13 1 List do Koryntian 14:14 1Kor 14:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(14:15) Bo jeśli się modlę językiem, duch się mój modli, lecz rozum mój bez pożytku jest.
2.WUJEK.1923Bo jeźlibych się modlił językiem, duch się mój modli; lecz rozumienie moje bez pożytku zostaje.
3.RAKOW.NTBo jeślibych się modlił językiem, duch mój modli się, a wyrozumienie moje bezowocne jest inszym.
4.GDAŃSKA.1881Bo jeźlibym się modlił obcym językiem, modlić się będzie mój duch; ale rozum mój jest bez pożytku.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli bowiem modlę się obcym językiem, mój duch się modli, ale mój rozum nie odnosi korzyści.
6.JACZEWSKIJeżeli się modlę w obcym języku, - to sam dobrze się modlę, ale drudzy w mej modlitwie udziału brać nie mogą.
7.SYMONBo jeśli się modlę językami, duch mój się modli, lecz mój rozum pozostaje bez pożytku.
8.MARIAWICIBo jeślibym się modlił w (obcym) języku, duch mój wprawdzie będzie się modlił, ale to, co ja rozumię, jest bez pożytku (dla innych).
9.DĄBR.WUL.1973Bo jeśli modlę się językiem, duch mój się modli, lecz rozum mój pozostaje bez pożytku.
10.DĄBR.GR.1961Bo jeśli modlę się językiem, duch mój się modli, lecz rozum mój pozostaje bez pożytku.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeśli bowiem modlę się pod wpływem daru języków, duch mój wprawdzie się modli, ale umysł nie odnosi żadnych korzyści.
12.BRYTYJKABo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozum mój tego nie przyswaja.
13.POZNAŃSKAJeżeli bowiem podczas modlitwy posługuję się obcymi słowami, duch mój jest wprawdzie zatopiony w modlitwie, a umysł nie odnosi stąd żadnych korzyści.
14.WARSZ.PRASKAJeśli bowiem modlę się pod wpływem daru języków, duch mój wprawdzie się modli, ale umysł nie odnosi żadnych korzyści.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo jeśli się modlę językiem, modli się mój duch, zaś mój rozum jest bez owocu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli bowiem modlę się językiem, mój duch się modli, rozum natomiast pozostaje bierny.
17.TOR.PRZ.Bo jeśli modlę się innym językiem, modli się mój duch; ale rozum mój jest bezowocny.