« 1Kor 14:14 1 List do Koryntian 14:15 1Kor 14:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(14:16) Cóż przeto jest? modlić się będziem duchem, lecz modlić się będę i rozumem. Śpiewać będę duchem, śpiewać będę i smysłom.
2.WUJEK.1923Cóż tedy jest? Modlić się będę duchem, modlić się będę i rozumieniem, będę śpiewał duchem, będę śpiewał i rozumieniem.
3.RAKOW.NTCóż tedy jest? będę się modlił duchem, a będę się modlił i wyrozumieniem; będę śpiewał duchem, a będę śpiewał i wyrozumieniem.
4.GDAŃSKA.1881Cóż tedy jest? Będę się modlił duchem, będę się też modlił i wyrozumieniem; będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i wyrozumieniem.
5.GDAŃSKA.2017Cóż więc? Będę się modlił duchem, będę się też modlił i rozumem. Będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem.
6.JACZEWSKIO cóż mi przeto przy modlitwie starać się trzeba? O to: abym, zabierając się do modlitwy, miał prawdziwą żądzę modlenia się, i abym, odmawiając łącznie z innymi modlitwę, lub psalmy śpiewając, używał zrozumiałego języka.
7.SYMONCóż tedy? Modlić się będę duchem, modlić się będę i rozumem: będę śpiewał duchem, będę śpiewał i rozumem.
8.MARIAWICICóż tedy mam czynić? Będę się modlił w duchu, będę się modlił i zrozumiale. Będę śpiewał pieśń w duchu, będę śpiewał i zrozumiale.
9.DĄBR.WUL.1973Cóż tedy? Modlić się będę duchem, modlić się będę i rozumem, będę śpiewał duchem, będę śpiewał i rozumem.
10.DĄBR.GR.1961Cóż tedy? Modlić się będę duchem, modlić się będę i rozumem, będę śpiewał duchem, będę śpiewał i rozumem.
11.TYSIĄCL.WYD5Cóż przeto pozostaje? Będę się modlił duchem, ale będę się też modlił i umysłem; będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i umysłem.
12.BRYTYJKACóż tedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem; będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem.
13.POZNAŃSKACóż więc mam robić? Otóż będę się modlił zarówno duchem, jak i umysłem, będą nucił psalmy tak duchem, jak i umysłem.
14.WARSZ.PRASKACóż przeto pozostaje? Będę się modlił duchem, ale będę się też modlił i umysłem; będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i umysłem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem, co się dzieje? Będę się modlił duchem, ale będę się także modlił rozumem; będę śpiewał duchem, ale będę także śpiewał rozumem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJak to rozwiążę? Będę modlił się duchem, ale skorzystam też w modlitwie z rozumu; będę śpiewał duchem, lecz przy śpiewie wykorzystam też rozum.
17.TOR.PRZ.Co zatem jest? Będę modlił się duchem, będę modlił się i rozumem; będę śpiewał duchem, będę też śpiewał rozumem.