« 1Kor 14:33 1 List do Koryntian 14:34 1Kor 14:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(14:34) Niewiasty we zborzech niech milczą. (14:35) Bo niedopuszczono im mówić, ale niech będą poddane, jako zakon mówi.
2.WUJEK.1923Niewiasty niech milczą w kościelech; albowiem nie dopuszcza się im mówić, ale poddanemi być, jako i zakon mówi.
3.RAKOW.NTNiewiasty wasze niech we Zborzech milczą; abowiem nie jest pozwolono im mówić, ale aby poddane były, jako i zakon mówi.
4.GDAŃSKA.1881Niewiasty wasze niech milczą we zborach; albowiem nie pozwolono im, aby mówiły, ale aby poddanemi były, jako i zakon mówi.
5.GDAŃSKA.2017Niech wasze kobiety milczą w kościołach. Bo nie pozwala się im mówić, ale mają być poddane, jak też prawo mówi.
6.JACZEWSKIKobiety w kościele niech milczą: nie wolno im bowiem przemawiać w kościele: one tylko słuchać winny, jak to i zakon mówi.
7.SYMONNiewiasty na zebraniach wiernych niech milczą, bo nie pozwolono im mówić; lecz poddanemi być mają, jak i zakon mówi.
8.MARIAWICI– Niewiasty w Kościołach niech milczą, bo im nie dopuszczone jest mówić, ale żeby były poddane, jako i Zakon mówi.
9.DĄBR.WUL.1973niewiasty niech milczą w Kościele, bo nie dozwala się im mówić, ale mają być poddanymi, jak i Zakon mówi.
10.DĄBR.GR.1961niewiasty niech w Kościele milczą, bo nie dozwala się im mówić, ale mają być poddane, jak i Zakon mówi.
11.TYSIĄCL.WYD5kobiety mają na tych zgromadzeniach milczeć; nie dozwala się im bowiem mówić, lecz mają być poddane, jak to Prawo nakazuje.
12.BRYTYJKANiech niewiasty na zgromadze niach milczą, bo nie pozwala się im mówić; lecz niech będą poddane, jak i zakon mówi.
13.POZNAŃSKAaby kobiety milczały na wspólnych zebraniach. Nie dopuszcza się ich do głosu, lecz mają być poddane, jak przewiduje to Prawo.
14.WARSZ.PRASKAkobiety mają na tych zgromadzeniach milczeć; nie dozwala się im bowiem mówić, lecz mają być poddane, jak to Prawo nakazuje.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wasze niewiasty niech milczą w zborach, gdyż nie jest dozwolone im gadać; ale niech będą podporządkowane, tak jak i Prawo mówi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITkobiety niech w czasie zgromadzeń nie zabierają głosu - nie pozwala się im mówić. Niech raczej będą poddane, tak jak mówi Prawo.
17.TOR.PRZ.Kobiety wasze niech milczą w zborach; albowiem nie pozwala się im mówić, lecz mają być podporządkowane, tak jak mówi Prawo.