« 1Kor 16:14 1 List do Koryntian 16:15 1Kor 16:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A proszę was bracia, znacie dom Stefany, że jest początek Achaiej, i na posługę świętym sprawili siebie same.
2.WUJEK.1923A proszę was, bracia! znacie dom Stephana i Fortunata i Achaika, iż są pierwiastki Achajéj, a iż się podali na posługowanie świętym,
3.RAKOW.NTA proszę was bracia, znajcie dom Stefany, iż jest pierwasnkiem Achaiey, a iż na posługowanie świętym podali sami siebie;
4.GDAŃSKA.1881A proszę was, bracia! wiedzcie, iż dom Stefanowy jest pierwiastkiem Achai, a iż sami siebie oddali na posługiwanie świętym.
5.GDAŃSKA.2017A proszę was, bracia (bo znacie dom Stefanasa, że jest pierwszym plonem Achai i że się poświęcili na służbę świętym);
6.JACZEWSKIMam do was prośbę. Znacie dom Stefany, Fortunata i Achaika; wiecie, iż oni najpierwsi z pomiędzy was zostali Chrześcianami i poświęcili się na usługę Chrześcian.
7.SYMONA proszę was, bracia, - znacie dom Stefany, Fortunata i Achaika, że są pierwocinami Achai, i że się oddali na służbę świętym,
8.MARIAWICII proszę was, bracia (znacie rodziny Stefana i Fortunata i Achaika, że są pierwiastkami Achai i że poświęciły się na posługowanie świętym),
9.DĄBR.WUL.1973A proszę was, bracia, znacie dom Stefanasa, Fortunata i Achaika, że są pierwociną Achai oraz że oddali się na posługę świętym.
10.DĄBR.GR.1961A proszę was, bracia, znacie dom Stefanasa, że jest pierwociną Achai oraz że oddał się na posługę świętym.
11.TYSIĄCL.WYD5Napominam was, bracia: znacie dom Stefanasa jako ten, który stanowi pierwociny Achai i który się poświęcił na służbę świętym;
12.BRYTYJKAA proszę was, bracia: wiecie, że domownicy Stefana byli pierwszymi wyznawcami w Achai i że poświęcili się służbie dla świętych;
13.POZNAŃSKAProszę was, bracia, o jeszcze jedno. Otóż znacie rodzinę Stefanasa. Wiecie, że jest to pierwszy owoc wiary w Achai, że poświęciła się służbie dla świętych.
14.WARSZ.PRASKANapominam was, bracia: znacie dom Stefanasa jako ten, który stanowi pierwociny Achai i który się poświęcił na służbę świętym;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wzywam was, bracia (bo znacie dom Stefanosa, że jest pierwociną Achai i że oddali siebie samych na służbę świętym),
16.EIB.BIBLIA.2016.LITProszę was natomiast, bracia: Wiecie, że dom Stefanasa jest pierwszym owocem Achai, a jego domownicy podjęli się trudu posługiwania świętym.
17.TOR.PRZ.A zachęcam was, bracia: wiecie, że dom Stefana jest pierwociną Achai, i że sami siebie stawili do służby świętym,